TRIDENT NEMACONTROL

PDF DATASHEET

Profiel

Trident bladrammenas staat op de Duitse Rassenlijst met goede cijfers voor beginontwikkeling en zorgt daardoor voor een goede onkruidonderdrukking. Trident is resistent tegen Meloidogyne chitwoodi (Pf/Pi 0,026), partieel resistent tegen Meloidogyne hapla (Pf/Pi 0,19) en bca2- resistent tegen het bietencysteaaltje met een Pf/Pi van 0,102. Trident kent een sterke beginontwikkeling en een late bloei. De plant is weinig legeringsgevoelig en heeft een diepe penwortel. Als groenbemester kan bladrammenas organisch materiaal aan de bodem toevoegen, wat de bodemstructuur verbetert en de vochthuishouding van de bodem stabiliseert.

  • 3-Voudige aaltjesresistentie
  • Dringt diep door in de bodem
  • Reduceert M. chitwoodi, M. hapla en H. schachti (bietencystenaaltjes)

Algemeen

Ploïdie Tetraploïd
Groenbemesting
Zomer groenbemester

Indeling volgens de beschrijvende rassenlijst - Bundessortenamt (federaal plantenrassenbureau, Duitsland) 2023 en onze eigen resultaten.

Ploïdie Tetraploïd
Groenbemesting
Zomer groenbemester

Indeling volgens de beschrijvende rassenlijst - Bundessortenamt (federaal plantenrassenbureau, Duitsland) 2023 en onze eigen resultaten.

Zaai hoeveelheid

Zaaiadvies: 25-30 kg/ha

Zaaidatum

Optimale uitzaai: tot eind augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.