DSV BUFFER EN BRAAK 1

PDF DATASHEET

Profiel

DSV Buffer en Braak 1 is een meerjarig soortenrijk mengsel dat speciaal samengesteld is voor de inzaai van akkerranden en bufferstroken. Het is een onderhoudsvriendelijk mengsel door zijn trage groei. Door het hoge aandeel zwenkgrassen is incidenteel berijden mogelijk. Dit mengsel past ook prima bij graszaadtelers met Engels raaigras.

  • Meerjarig met diverse klavers en kruiden
  • Onderhoudsvriendelijk door trage groei
  • Door het hoge aandeel zwenkgrassen is incidenteel berijden mogelijk
  • Zonder Engels raai en brassica’s

Componenten

Roodzwenk forse uitlopers, Hardzwenkgras, witte klaver, rode klaver, inkarnaatklaver, luzerne, smalle weegbree, facelia
Roodzwenk forse uitlopers, Hardzwenkgras, witte klaver, rode klaver, inkarnaatklaver, luzerne, smalle weegbree, facelia

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 35 - 45 kg/ha Bij een hoge onkruiddruk kan het zaaiadvies worden verhoogd naar 55 kg per ha.
Zaaitijdstip eind maart tot begin mei
Zaaihoeveelheid 35 - 45 kg/ha Bij een hoge onkruiddruk kan het zaaiadvies worden verhoogd naar 55 kg per ha.
Zaaitijdstip eind maart tot begin mei

Afbeeldingen