HUMUS-PLUS-ENGELS

PDF DATASHEET

Profiel

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig stikstof op. Terwijl er ’s zomers via mineralisatie veel stikstof vrijkomt. Met een geslaagde onderzaai of gelijkzaai komt de stikstofbinding na het hakselen sneller op gang. Met het juiste grasmengsel, maisras (niet te massaal), gewasbescherming en toepassing in de slagingskans het grootst.

  • Speciale rassen die na de maisoogst presteren
  • Laat doorschieten, veel ondergrondse groei ook bij lage temperaturen
  • Onkruidbestrijding vergt aandacht

Componenten

100% Engels raaigras (Voertype)
100% Engels raaigras (Voertype)

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 15 kg/ha Uitzaaitijdstip: 4-6 bladstadium van mais (vlak vóór het sluiten van de rijen)
Zaaihoeveelheid 15 kg/ha Uitzaaitijdstip: 4-6 bladstadium van mais (vlak vóór het sluiten van de rijen)

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.