Profiel

Rode klaver is zeer productief, maar rasafhankelijk wat minder standvastig dan witte klaver. Rode klaver past vooral bij maaien. Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid klaver in het perceel is het advies om tussen de 5 en 8 kg. rode klaver toe te voegen aan het graszaad. Rode klaver kan vrijwel op alle grondsoorten verbouwd worden mits de pH minimaal 5,0 is.

  • Hoog eiwitgehalte
  • Goede opbrengst
  • Zeer goede persistentie
  • Weinig gevoelig voor schimmels o.a. meeldauw en Anthracnose (stangelbrenner)

Algemeen

Ploïdie diploïd

Indeling volgens de beschrijvende rassenlijst - Bundessortenamt (federaal plantenrassenbureau, Duitsland) 2022 en onze eigen resultaten.

Ploïdie diploïd

Indeling volgens de beschrijvende rassenlijst - Bundessortenamt (federaal plantenrassenbureau, Duitsland) 2022 en onze eigen resultaten.

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 10/2022, wijzigingen voorbehouden.