EUROGRASS BERMENSPECIAAL (BTK1100)

PDF DATASHEET

Profiel

Wanneer snelle vestiging cruciaal is, is BermenSpeciaal de ultieme keuze. Dit mengsel biedt extreem snelle vestiging, waardoor onkruidonderdrukking en erosiebestrijding vanaf het begin gewaarborgd zijn. Na vestiging gedijt dit mengsel uitstekend bij droogte en vereist het weinig bemesting en maaibeurten, waardoor het zowel kostenefficiënt als milieuvriendelijk is. Bermen waar snelheid en stabiliteit van essentieel belang zijn, vinden in BermenSpeciaal de ideale oplossing. Kies voor EUROGRASS BermenSpeciaal / BTK1100  en bescherm het milieu, beperk kosten en geniet van zorgeloze en duurzame bermen.

  • Voorkomt erosie door snelle vestiging
  • Goede onkruidonderdrukking
  • Weinig maaien
  • Conform BTK1100

Componenten

50% Roodzwenk forse uitlopers
10% Gewoon roodzwenkgras
15% Westerwolds raaigras
5% Gewoon struisgras
20% Veldbeemd

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

50% Roodzwenk forse uitlopers
10% Gewoon roodzwenkgras
15% Westerwolds raaigras
5% Gewoon struisgras
20% Veldbeemd

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Zaaitype

nieuw zaaien
nieuw zaaien

Gebruiksdoel

Langs wegen
+ + +

Bermen waar zeer snelle vestiging gewenst is om erosie te voorkomen

Langs wegen
+ + +

Bermen waar zeer snelle vestiging gewenst is om erosie te voorkomen

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 100 - 125 kg/ha
Zaaihoeveelheid 100 - 125 kg/ha

Eigenschappen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.