30-09-2020

Europa heeft te maken gehad met droogte. Dit heeft ertoe geleid dat in grote productiegebieden een lagere opbrengst is behaald. Vooral Duitsland, Polen en Oost Europese landen zijn getroffen. Denemarken (het grootste productieland van graszaden, daarom altijd het meest interessant) spreekt van een gemiddelde opbrengst.
 
Denemarken heeft haar areaal voor 2020 uitgebreid, onze inschatting is dat de totale productie van graszaad en klavers in dit land ongeveer 10 % hoger zal uitvallen dan 2019. Dit is echter hard nodig om de ontstane voorraadtekorten weer aan te vullen en heeft naar onze inschatting geen effect op de prijszetting.
 
Grilligheden in de prijsvorming komen vaak vanuit landen waar veel graszaad wordt geteeld op speculatieve basis (o.a. Polen) of vanuit andere effecten (koersverloop USD-EUR). In het verleden werd bij een zwakke dollar al snel veel zaad door de Amerikanen geëxporteerd naar Europa. We zien dat dit nu wel meevalt, omdat ook in de USA het zaad simpelweg nodig is (uitgezonderd Westerwolds raaigras is de nationale markt goed).
 
Voedergras
De verkopen in het voorjaar 2020 verliepen zoals gepland met een prima afzet. Op dit moment wordt nog druk uitgeleverd, vooral melkveehouders die kiezen voor gras inzaai direct na de snijmaisoogst.

De markt voor Engels raaigras is stabiel. In Westerwolds- en Italiaans raaigras ervaren we meer druk vanuit import (Polen en USA).
 
Gazon
De afzet loopt goed. Prijzen zijn vooralsnog vast. We hebben in het voorjaar van 2020 meer verkocht dan verwacht. Één van de oorzaken hiervan is Corona. Het verplicht huisarrest van vele mensen heeft er toe uitgenodigd meer aandacht te besteden aan de directe leefomgeving, hiertoe behoort ook het mogelijk bij- of overzaaien van het gazon.
 
Een tweede reden is de uitstekende positie van onze gazongrassen op verschillende internationale rassenlijsten. Wij verwachten buiten het Corona-effect een stabiele toename  van de vraag naar onze rassen vanuit de hele wereld. De hoge kwaliteit van de in Nederland geteelde graszaden wordt speciaal in dit segment erg gewaardeerd. Informeert u eens bij uw teeltbegeleider naar de interessante voorwaarden, in de teelt van Engels raaigras (gazon) zoeken we nog uitbreiding.
De afzet van Rietzwenk (gazon) heeft prima gelopen, maar hier komt langzaam meer druk vanuit de USA (zwakkere dollar). Het is moeilijk te voorspellen of deze druk aan zal houden, dit is mede afhankelijk van hoe groot de binnenlandse vraag in Amerika zal zijn en of deze zal aanhouden.

25-02-2020

Het uitleveren van graszaad aan onze klanten is inmiddels in volle gang. De relatief lage voorraadstand bij de graszaadbedrijven maakt dat veel zaad vers van de schoning snel de weg naar een klant vindt.
 
Voedergras
In de melkveehouderij is de bereidheid om in grasland te investeren een blijvende trend. Afhankelijk van de financiële situatie op de bedrijven zal dit per jaar meer of minder plaatsvinden.
We zien dat op grote schaal weiland beschadigd is door muizenvraat. Naar verwachting zal dit de vraag positief beïnvloeden.

Gazon
De afzet loopt goed. Prijzen zijn vooralsnog vast. Het lijkt er op dat de goede economische situatie in veel Europese landen een constante vraag heeft gecreëerd. Dit voor zowel de bulk- als kwaliteitsrassen.

02-10-2019

Europa heeft  te maken gehad met droogte en langdurige perioden met extreme hitte. Dit heeft ertoe geleid dat in grote productiegebieden een lagere opbrengst is behaald. Vooral Duitsland, Polen en Oost Europese landen zijn getroffen. Denemarken (het grootste productieland van graszaden, daarom altijd het meest interessant) spreekt van een gemiddelde opbrengst.
 
Denemarken heeft haar areaal voor 2019 uitgebreid, onze inschatting is dat de totale productie van graszaad en klavers in dit land ongeveer 10% hoger zal uitvallen dan  2018. Dit is echter hard nodig om de ontstane voorraadtekorten weer aan te vullen en heeft naar onze inschatting geen effect op de prijszetting.
Grilligheden in de prijsvorming komen vaak vanuit landen waar veel graszaad wordt geteeld op speculatieve basis (o.a.  Polen). Het is voor ons gunstig dat de opbrengsten daar tegenvallen.
 
Voedergras
Het voorjaar verliep zoals verwacht. Na de herfst 2018 (zeer hoge afzet) kunnen we volgens de huidige inschatting spreken van een goede afzet in het huidige najaar.
 
Gazon
De afzet loopt goed. Prijzen zijn vooralsnog vast. Het lijkt er op dat de goede economische situatie in veel Europese landen een constante vraag heeft gecreëerd. Dit voor zowel de bulk- als kwaliteitsrassen.