EUROGRASS DIJKEN BASIS GRAS

PDF DATASHEET

Profiel

Dijken Basis Gras voor dijken waar een verhoging van biodiversiteit gewenst is. Toevoeging van inheemse grassen voor sterke zodevorming en een erosiebestendige grasbekleding. Naar wens te combineren met bloei- en/of kruidenmengsels.

  • Voor meer biodiversiteit op de dijken
  • Toevoeging van 6 soortenrijke grassen o.a. gewoon reukgras en glanshaver*
  • Meer beworteling voor een stevige dijkbekleding
  • Te combineren met Dijken Basis Kruiden en/of ander bloeimengsel
  • Inheems
  • *Conform Handreiking Grasbekleding

Componenten

65% Engels raaigras, Veldbeemd, Roodzwenk fijne uitlopers, Roodzwenk forse uitlopers, witte klaver
35% Goudhaver, Gewoon struisgras, Glanshaver, Kamgras, Gewoon reukgras, Ruwbeemdgras
65% Engels raaigras, Veldbeemd, Roodzwenk fijne uitlopers, Roodzwenk forse uitlopers, witte klaver
35% Goudhaver, Gewoon struisgras, Glanshaver, Kamgras, Gewoon reukgras, Ruwbeemdgras

Zaaitype

Nieuw zaaien, Doorzaaien
Nieuw zaaien, Doorzaaien

Gebruiksdoel

Biodiversiteit op de dijk
+ + +
Dijken voor beweiding of hooien
+
Biodiversiteit op de dijk
+ + +
Dijken voor beweiding of hooien
+

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid Zaaihoeveelheid is sterk afhankelijk van samenstelling, situatie, doel en beheer. Neem contact op voor een maatwerk advies.
Zaaihoeveelheid Zaaihoeveelheid is sterk afhankelijk van samenstelling, situatie, doel en beheer. Neem contact op voor een maatwerk advies.

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.