TERRALIFE® - SOLARIGOL TR

PDF DATASHEET

Profiel

Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten als Tillage Rammenas en vlas. Deze soorten zijn door hun specifieke wortelgroei in staat bodemlagen te doorgronden en verbeteren de infiltratiecapaciteit.

  • De andere plantensoorten in het mengsel dienen voor een snelle bedekking en intensieve doorworteling
  • Naast een goede beworteling ook een flinke bovengrondse biomassa
  • Vlinderbloemigen zorgen voor stikstof-productie, goede humusopbouw en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën. Vlas verbetert de beschikbaarheid van silic
  • Past o.a. vóór aardappelteelt maar ook als akkerrand

Componenten

43% vlinderbloemigen
14% kruisbloemigen
vlas, Japanse haver, niger, zomerwikken, alexandrijnse klaver, bladrammenas Deeptill TR, deder
43% vlinderbloemigen
14% kruisbloemigen
vlas, Japanse haver, niger, zomerwikken, alexandrijnse klaver, bladrammenas Deeptill TR, deder

Zaaiadvies

Inzaai 30 - 40 kg/ha Voor vergroening > 34 kg/ha
Uitzaai midden juli tot 20. augustus
Inzaai 30 - 40 kg/ha Voor vergroening > 34 kg/ha
Uitzaai midden juli tot 20. augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.