TERRALIFE®-SOLANUM ORGANIC

PDF DATASHEET

Profiel

Zeer veelzijdig mengsel met 11 componenten (65% vlinderbloemigen). De componenten zijn harmonisch op elkaar afgestemd waarbij ze elkaar versterken zowel boven- als ondergronds.

100% biologisch - SKAL gecertificeerd

  • De componenten versterken elkaar zowel bovengronds als ondergronds
  • Speciaal geschikt vóór aardappelen maar ook vóór graan of mais
  • Verbetert de structuur van de bodem
  • Bindt stikstof uit de lucht

Componenten

70% vlinderbloemigen
0% kruisbloemigen
erwten, zomerwikken, lupine, serradella, alexandrijnse klaver, bastaard klaver, Japanse haver, bladrammenas, bladrammenas Deeptill TR, zonnebloem, vlas, lupine
70% vlinderbloemigen
0% kruisbloemigen
erwten, zomerwikken, lupine, serradella, alexandrijnse klaver, bastaard klaver, Japanse haver, bladrammenas, bladrammenas Deeptill TR, zonnebloem, vlas, lupine

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 45 - 50 kg/ha
Zaaitijdstip 14. juli tot eind augustus
Zaaihoeveelheid 45 - 50 kg/ha
Zaaitijdstip 14. juli tot eind augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.