EUROGRASS CAMPINO

PDF DATASHEET

Profiel

Zeer diepe beworteling en daardoor erg droogtetolerant. Breed inzetbaar op droge plekken. 

  • Droogtetolerant
  • Diepe beworteling
  • Vlotte beginontwikkeling

Componenten

10% Engels raaigras
10% Veldbeemd
80% Rietzwenk
10% Engels raaigras
10% Veldbeemd
80% Rietzwenk

Zaaiadvies

Inzaai 150 - 200 kg/ha
Inzaai 150 - 200 kg/ha

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.