Perceelkeuze

Percelen voor de teelt van Italiaans raaigras moeten vrij zijn van duist en wilde haver (kweek is geen probleem bij een perceel dat is voorgemaaid). Binnen 50 meter van het perceel mag geen Italiaans raaigras van dezelfde ploïdie staan.
Zaai bij voorkeur vóór 15 oktober en gebruik circa 15 kg zaad per ha. Zorg voor een vast en vlak zaaibed en druk dit na het zaaien aan. Alle gewassen zijn geschikt als voorvrucht. Worden problemen met slakken verwacht, meng dan eventueel slakkenkorrels door het zaad.
Geef in maart bij een gemiddelde bodemvoorraad 70 tot 90 kg N. De fosfaat- en kalibehoefte is gelijk aan die van granen. Over het algemeen is de bodemvoorraad voldoende. Dierlijke mest werkt trager dan kunstmest en moet tijdig toegediend worden op een voldoende draagkrachtige bodem. Werk in dit verband altijd met een zo laag mogelijke bandenspanning. Zorg voor een nauwkeurige verdeling; stikstofbanen leiden tot opbrengstverlies en verhogen de kans op doorwas. Is een voorjaarssnede bestemd voor inkuilen, geef dan vroeg in het voorjaar 120 kg N. Voer na het inkuilen zo snel mogelijk een tweede bemesting uit met 60 tot 100 kg N.
Voor een in te kuilen voorjaarssnede, is meestal geen onkruidbestrijding nodig. Spuit in andere gevallen in het voorjaar een combinatie van Primus/Primstar en Fox of Starane tegen veelknopigen, klein kruiskruid, ereprijs, paarse dovenetel, distels, kamille e.a.
Controleer tijdens het groeiseizoen regelmatig op verkeerde grassen. Vermenging met duist en/of kweek kan leiden tot kwaliteitsverlies. Wanneer een voorjaarsnede gewonnen wordt is kweek geen probleem. Verwijder plaatselijk voorkomende duist of kweek eventueel handmatig. Let ook op de aanwezigheid van wilde haver en verwijder aanwezige planten met de hand.
Een (overwegend) staand gewas kunt u van stam dorsen. Italiaans raaigras is wat groen te maaien, doorgaans wanneer de meeste zaden wat verkleuren. Het zaad van Italiaans raaigras zit los in de aar en valt snel uit wanneer het rijp is. Een regenbui kan dan snel tot zaadverlies leiden. Maai bij voorkeur bij stabiel en droog weer en dors na 3-4 dagen.