EUROGRASS B3

Dichte, sterke zode voor sterke bermen

 •  Vestigt snel en behoeft weinig onderhoud
 •  Geeft een standvastige en dichte zode
 • Sterke grassoorten met zeer hoge draagkracht

EUROGRASS BERMENDIVERS

Stevige bermen met extra diversiteit

 • Behoeft weinig onderhoud
 • Vermogen om ondergronds voor eigen stikstofhuishouding te zorgen
 • Smalle weegbree en witte klaver in bloeiperiode extra aantrekkelijk voor diverse insecten; o.a. bijen, hommels en vlinders

EUROGRASS BERMENSPECIAAL (BTK1100)

Voor bermen waar zeer snelle vestiging is vereist

 • Voorkomt erosie door snelle vestiging
 • Goede onkruidonderdrukking
 • Weinig maaien

EUROGRASS CAMPINO

 Breed inzetbaar, presteert onder álle omstandigheden

 • Uitstekend bestand tegen weersextremen
 •  Droogtetolerant dankzij diepe beworteling
 • Geeft een veerkrachtige, sterke grasmat

EUROGRASS D1

Stikstofbinding en opbrengst

 • Voor dijken en taluds die beweid of behooid worden
 • Goede doorworteling gecombineerd met een mooie opbrengst
 • Rassen zijn hoog droogte tolerant

EUROGRASS D2

Slechts enkele keren per jaar maaien

 • Extensief dijkenmengsel
 • Slechts enkele keren per jaar maaien
 • Weinig bemesting nodig

EUROGRASS DIJKEN BASIS GRAS

Waterveiligheid en biodiversiteit

 • Voor meer biodiversiteit op de dijken
 • Toevoeging van 6 soortenrijke grassen o.a. gewoon reukgras en glanshaver*
 • Meer beworteling voor een stevige dijkbekleding

EUROGRASS LAANBOOM

Speciaal geschikt voor inzaai van grasstroken tussen laanbomen

 • Ideale ondergrond als draagkracht voor machines
 • Goede uitstraling langs de percelen
 • Weinig concurrentie van ongewenste grassen en onkruiden

EUROGRASS MAAIMINDER

Minder onderhoud, minder kosten

 • Snelle bloeiontwikkeling met daarna weinig lengtegroei
 • Rassen geselecteerd om minder te groeien in de lengte
 • Minder maaien met behoud van een dichte zode

EUROGRASS R1

Zeer veelzijdig inzetbaar, waar sierweide ondergeschikt is

 • Zeer veelzijdig mengsel geschikt voor elke grondsoort
 • Verschillende grassoorten
 • Past zich naar elke omstandigheden aan

EUROMIC MICROKLAVER

Voor een duurzaam gazon

Trifolium repens Turf

 • Goede betredings- en schaduwtolerantie
 • Bindt stikstof uit de lucht en maakt nutriënten beschikbaar in de bodem
 • Is droogteresistent en verbetert de waterhuishouding