EUROGRASS B3

Dichte sterke zode

 • Weinig onderhoud
 • Vestigt snel
 • Standvastige dichte zode die weinig gemaaid hoeft te worden

EUROGRASS BERMEN DIVERS

Vitaliteit en biodiversiteit in één.

 • Behoeft weinig onderhoud
 • Vermogen om ondergronds voor eigen stikstofhuishouding te zorgen
 • Smalle weegbree en witte klaver in bloeiperiode extra aantrekkelijk voor diverse insecten; o.a. bijen, hommels en vlinders

EUROGRASS BERMENSPECIAAL

Voor bermen waar zeer snelle vestiging is vereist

 • Kan goed tegen droogte en weinig bemesting
 • Goede onkruidonderdrukking
 • Weinig maaien

EUROGRASS CAMPINO

Breed inzetbaar op droge plekken

 • Bestand tegen weersextremen
 • Droogtetolerant
 • Diepe beworteling

EUROGRASS D1

Stikstofbinding en opbrengst

 • Voor dijken en taluds die beweid of behooid worden
 • Goede doorworteling gecombineerd met een mooie opbrengst
 • Rassen zijn hoog droogte tolerant

EUROGRASS D2

Slechts enkele keren per jaar maaien

 • Extensief dijkenmengsel
 • Slechts enkele keren per jaar maaien
 • Weinig bemesting nodig

EUROGRASS DIJKEN BASIS GRAS
NEW

Waterveiligheid en biodiversiteit

 • Voor meer biodiversiteit op de dijken
 • Toevoeging van 6 soortenrijke grassen o.a. gewoon reukgras en glanshaver*
 • Meer beworteling voor een stevige dijkbekleding

EUROGRASS LAANBOMENMENGSEL

Speciaal geschikt voor inzaai van grasstroken tussen laanbomen

 • Ideale ondergrond als draagkracht voor machines
 • Goede uitstraling langs de percelen
 • Weinig concurrentie van ongewenste grassen en onkruiden

EUROGRASS MAAIMINDER

Minder onderhoud, minder kosten

 • Snelle bloeiontwikkeling met daarna weinig lengtegroei
 • Rassen geselecteerd om minder te groeien in de lengte
 • Minder maaien met behoud van een dichte zode

EUROGRASS R1

Zeer veelzijdig inzetbaar, waar sierweide ondergeschikt is

 • Zeer veelzijdig mengsel geschikt voor elke grondsoort
 • Verschillende grassoorten
 • Past zich naar elke omstandigheden aan