Met name tetraploïd Engels raaigras wordt ingezet als groenbemester. Engels raaigras heeft een vlotte begingroei en goede bodembedekking.
 
Eigenschappen:
  • Uitermate geschikt als stoppelgewas vanwege goede beworteling
  • Zeer hoge opbrengst in een korte tijd
  • Smakelijk gras
  • Minder opslagproblemen
Zaaiadvies:
Uitzaai tot half oktober met 25-40 kg/ha