Profiel

Bonfire Bladrogge is een wintergewas dat past na een maisras dat tijdig afrijpt. Een maisgewas kan groeien in 5 maanden en laat 7 maanden ruimte voor bodemverbetering met Bonfire Bladrogge.

  • Hoog opbrengend wintergewas met meerdere toepassingen
  • Geschikt als vanggewas na mais
  • Geschikt voor voederwinning
  • Structuurverbetering en activering van het bodemleven
  • Maximale benutting van mineralen
  • Stimuleert mycorrhiza waarvan mais profiteert
  • Uitzaai tot eind oktober mogelijk

Algemeen

Populatie type Populatie ras
Populatie type Populatie ras

Zaaitijd en hoeveelheid

Bodemverbetering/vanggewas, geen oogst
Samenstelling:  50-90 kg/ha
Uitzaai: september - eind oktober
   
Voederwinning, oogst april
Samenstelling: 100 - 130 kg/ha
Uitzaai: september - 15 oktober

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 09/2023, wijzigingen voorbehouden.