TERRALIFE® SOILPROTECT

PDF DATASHEET

Profiel

TerraLife SoilProtect is winterhard en kan prima na een late hoofdteelt worden gezaaid. Door de winterharde componenten wordt de bodem beschermd tegen uitspoeling.

 

Soms zijn er speciale oplossingen nodig: bijvoorbeeld wanneer verschillende doelen van de teelt van vanggewassen met elkaar gecombineerd worden. TerraLife SoilProtect kan 1:1 gemengd worden met andere TerraLife-mengsels en zorgt voor de winterharde basis. Wanneer bijvoorbeeld de focus is op maximale stikstofbinding, dan adviseren wij een combinatie met TerraLife N-Fixx. Gaat het om een diepwortelende aanvulling, dan past TerraLife SolaRigol perfect. Zo kunnen er dus individuele oplossingen geboden worden. De plantensoorten in SoilProtect stabiliseren de bodemstructuur en zijn gunstig voor het bodemleven.

  • Voor langdurige begroening met levende wortels tot aan de hoofdteelt.
  • Voor winterharde vergroening. Past bij de eco-regeling groenbedekking tot 1 maart in het GLB.
  • Kan toegevoegd worden aan TerraLife N-Fixx 50 of TerraLife SolaRigol TR voor extra winterhardheid.

Componenten

30% vlinderbloemigen
Engels raaigras, smalle weegbree, vlas, inkarnaat klaver, winterwikken, basterdklaver
30% vlinderbloemigen
Engels raaigras, smalle weegbree, vlas, inkarnaat klaver, winterwikken, basterdklaver

Gewasrotatie

koolzaad, granen, maïs, aardappelen, suikerbieten
koolzaad, granen, maïs, aardappelen, suikerbieten

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 30 - 35 kg/ha
Zaaitijdstip eind augustus tot midden september
Gebruik Tussengewassen, Onderzaai mengsel, ondergezaaide mix voor maïs, Groen braakliggend mengsel, Groene bemesting, Zomer tussengewassen, laat zaaien, zeer laat zaaien, gemiddeld tot laag percentage peulvruchten, winterbestendig
Zaaihoeveelheid 30 - 35 kg/ha
Zaaitijdstip eind augustus tot midden september
Gebruik Tussengewassen, Onderzaai mengsel, ondergezaaide mix voor maïs, Groen braakliggend mengsel, Groene bemesting, Zomer tussengewassen, laat zaaien, zeer laat zaaien, gemiddeld tot laag percentage peulvruchten, winterbestendig

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 03/2022, wijzigingen voorbehouden.