Profiel

Radetzky is een korte, laatbloeiende bladrammenas. Radetzky is resistent tegen Meloidogyne chitwoodi en is bca2-resistent  tegen het bietencysteaaltje. Bladrammenas is een snelgroeiend gewas: het kan binnen enkele weken na het zaaien al een grote hoeveelheid biomassa produceren. De plant heeft diepe wortels welke de bodemstructuur verbeteren, waardoor water en lucht gemakkelijker de bodem kunnen doordringen. Bladrammenas kan onkruid onderdrukken en organisch materiaal aan de bodem toevoegen, wat de bodemstructuur verbetert en de vochthuishouding van de bodem stabiliseert.

  • Reduceert bietencystenaaltjes en M. chitwoordi
  • Vlotte beginontwikkeling en late bloei

Algemeen

Groenbemesting
Zomer groenbemester

Indeling volgens de beschrijvende rassenlijst - Bundessortenamt (federaal plantenrassenbureau, Duitsland) 2023 en onze eigen resultaten.

Groenbemesting
Zomer groenbemester

Indeling volgens de beschrijvende rassenlijst - Bundessortenamt (federaal plantenrassenbureau, Duitsland) 2023 en onze eigen resultaten.

Zaai hoeveelheid

Zaaiadvies: 25-30 kg/ha

Zaaidatum

Optimale uitzaai: tot eind augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.