Profiel

Reset is een korte, zeer laatbloeiende bladrammenas. Reset is bca-1 resistent tegen bietencysteaaltjes en partieel resistent tegen Meloidogyne chitwoodi. Bladrammenas groeit snel en kan binnen enkele weken na het zaaien al een grote hoeveelheid biomassa produceren. De plant heeft diepe wortels die de bodemstructuur verbeteren en de bodem losser maken, waardoor water en lucht gemakkelijker de bodem kunnen doordringen. Bladrammenas kan onkruid onderdrukken en organisch materiaal aan de bodem toevoegen, wat de bodemstructuur verbetert en de vochthuishouding van de bodem stimuleert.

  • BCA1, hoogst mogelijke resistentie tegen bietencystenaaltjes

Algemeen

Groenbemesting
Zomer groenbemester

Indeling volgens de beschrijvende rassenlijst - Bundessortenamt (federaal plantenrassenbureau, Duitsland) 2023 en onze eigen resultaten.

Groenbemesting
Zomer groenbemester

Indeling volgens de beschrijvende rassenlijst - Bundessortenamt (federaal plantenrassenbureau, Duitsland) 2023 en onze eigen resultaten.

Zaai hoeveelheid

Zaaiadvies: 25-30 kg/ha

Zaaidatum

Optimale uitzaai: tot eind augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.