Hoofddoel groenbemester?

1. Bodemweerbaarheid verbeteren en nutriënten benutten

2. Parasitaire aaltjes beheersen

3. Lage kosten per ha

4. Voederwinning en vanggewas na mais