Een goed vanggewas is het begin van een succesvolle volgteelt met mais. Uit onderzoek blijkt dat een goed vanggewas de opbrengst van mais verhoogt.

  • Besparing op stikstof
  • Minder erosie en meer organische stofopbouw
  • Activering van het bodemleven
  • Telt mee voor vergroening (op klei)*
  • Vanggewas na mais (op zand en löss)*
*De volledige en actuele regels rondom vergroening en vanggewassen vindt u op www.rvo.nl
 
De toepassingsmogelijkheden van een vanggewas zijn:
 
  • Gelijkzaai; zaaien vóór/gelijktijdig met/direct na maiszaaien
  • Onderzaai; zaaien voor het sluiten van de rijen (6-8 bladstadium van mais)
  • Nazaai; zaaien na de maisoogst

Gelijkzaai/onderzaai

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig stikstof op. Terwijl er zomers via mineralisatie veel stikstof vrij komt. Met een geslaagde onderzaai komt de stikstofbinding na het hakselen sneller op gang. Met het juiste grasmengsel, maisras (niet te massaal), gewasbescherming en toepassing is de slagingskans het grootst. 

Nazaai

Tijdig inzaaien van een vanggewas bevorderd het effect van de groenbemester en stikstofopname. Met oog op de Nitraatrichtlijn 2019 moet op zand- en lössgronden het vanggewas vóór 1 oktober ingezaaid zijn. Een vroeg maisras kan eerder worden geoogst, zo kan vervolgens een goed vanggewas geteelt worden.

Maisteelt zand- en lössgronden

1. Plan je mais-gras rotatie. Als je na de maisteelt tijdelijk grasland wil zaaien dan is onderzaai geen optie.
2. Kies voor percelen die je vroeg wil oogsten een maisras dat een goede opbrengst combineert met afrijping in september.
3. Kies voor percelen die je later wil oogsten voor onderzaai en pas je teeltmanagement hier op aan.
 
  • Gelijkzaai met Humus Plus Rietzwenk; stem de onkruidbestrijding af met uw gewasbeschermingsadviseur. Er is nog weinig bekend over de werking van gewasbescherming op Humus Plus Rietzwenk.
  • Onderzaai met Humus Plus Engels vóór het sluiten van de rijen; kies een minder massaal maisras i.v.m. licht voor de onderzaai. Pas gewasbescherming tijdig toe met een aangepaste dosering.
 
DSV vanggewassen mais