Eve­ne­men­ten

Down­lo­ads

Aan­mel­den nieuws­brief

MELK­OP­BRENGST VER­HO­GEN?

COUNTRY grasmengsels hebben hoge voederwaardes en zorgen voor hogere melkopbrengst.

MAXI­MA­LE PRES­TA­TIES MET EU­RO­GRASS®

De hoogste kwaliteit aan grasmengsels voor sport en recreatie. Zodat u de meest optimale prestatie uit uw grasmat kunt halen.

FOCUS OP BO­DEM­NU­TRI­ËN­TEN

Met soortenrijke groenbemesters besparen op kostbare meststoffen. Een optimale teelt met een groenbemester kan tot 100 kg/ha stikstof leveren voor de volgende oogst. 

Het begint bij de bodem

Een vitale bodem is cruciaal voor het leven op onze planeet aarde. We willen een groeiende bevolking voeden, maar de bodem kan ook de gevolgen van klimaatverandering verzachten.

100 jaar groei door innovatie
Volg onze bodemreis waarin we onze kennis delen omtrent de interactie tussen de bodem en planten. Wij gaan voor een gezonde, weerbare bodem. Voor nu, en voor de toekomst!

NAAR DE BODEMPAGINA' S

Het begint bij de bodem

Een vitale bodem is cruciaal voor het leven op onze planeet aarde. We willen een groeiende bevolking voeden, maar de bodem kan ook de gevolgen van klimaatverandering verzachten.

100 jaar groei door innovatie
Volg onze bodemreis waarin we onze kennis delen omtrent de interactie tussen de bodem en planten. Wij gaan voor een gezonde, weerbare bodem. Voor nu, en voor de toekomst!

NAAR DE BODEMPAGINA' S