Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Actueel

Demo graszaad inzaaien

12 en 13 oktober is Hoofdplaat in de ban van de Nationale ploegwedstrijden. Na de ploegwedstrijd wordt het perceel ingezaaid met graszaad van DSV zaden Nederland.

Living lab met soortenrijk grasland

Veel praktische vragen rondom soortenrijk grasland op de demo van het project ‘’Kruidig grasland Limburg” op 4 oktober in Kelpen (L). In dit 3-jarig project zijn melkveehouders betrokken maar ook kennisleveranciers als Louis Bolk Instituut, Antonissen Agrarisch advies en DSV zaden.
Er wordt gestreefd naar meer biodiversiteit ondergronds en bovengronds, betere gezondheid van het vee, minder uitspoeling van nutriënten (betere benutting/minder kunstmest), betere klimaatadaptie bij piekbuien plus droogteperioden.

Nu doorzaaien of afwachten?

Na de extreme droogte begint het verdroogde gras zich aardig te herstellen. Maar is het herstel van een deels verdroogde grasmat voldoende? Hoe weeg je af of je nu moet doorzaaien of dat het gras zich vanzelf herstelt?

COUNTRY MilkMore 15 met Explosion

COUNTRY MilkMore 15 nu met Explosion!

Opbrengst combineren met structuur

In sommige gevallen wordt dit jaar gekozen voor een meerjarig grasmengsel als vanggewas na mais. De maisoogst is over het algemeen vroeger dan ander jaren. Dit laat ruimte voor een grasmengsel met rietzwenk. Omdat rietzwenk traag kiemt was dit in de andere jaren lastig. De optimale uitzaaidatum van rietzwenk is namelijk voor 15 september. Door de vroege oogst en gunstige weersvoorspellingen heeft rietzwenk dit jaar een betere slagingskans wanneer het dit jaar in de 2e helft van september gezaaid wordt.

meer nieuws

Evenement

RMV Hardenberg 2018
30 oktober 2018 - 1 november 2018
7772 TV Hardenberg
meer evenementen

Informatie

TerraLife brochure 2018. DSV TerraLife 2018

Bodemweerbaarheid verbeteren en nutriënten benutten.


DSV COUNTRY folder DSV COUNTRY 2018

Extra soorten, extra melkeiwit


Mais en sorghum folder DSV mais en sorghum 2018

Past in uw ruwvoer bouwplan


Brochure 2018 DSV EUROGRASS 2018

Mengsels voor sport, gazons, openbaar groen en graszoden


meer downloads
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.