Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Actueel

Voedingsstoffen beter benut bij soortenrijke groenbemesters

Een goede benutting van voedingsstoffen in de bodem is essentieel om binnen de grenzen van de mest- en gebruiksnormen een hogere opbrengst te halen. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast.

TerraLife® groenbemestermengels en NKG

Niet-kerende grondbewerking (NKG) maakt een gestage opmars binnen akkerbouwend Nederland, zeker op de wat zwaardere gronden. Een grotere draagkracht en berijdbaarheid, een betere bodemstructuur, meer waterinfiltratie en capillaire werking, effectieve erosiebestrijding en een lager brandstofverbruik en lagere arbeidsbehoefte zijn zo een aantal argumenten om de ploeg aan de kant te laten staan.

Meer ruimte voor graslandvernieuwing op zand- en lössgronden

De nieuwe regelgeving maakt het mogelijk om nu ook op zand- en lössgronden in de nazomer grasland te scheuren. Dit biedt mogelijkheden voor de melkveehouders op deze grondsoorten.

Uitnodiging TerraLife Kennisochtend 28 juni 2018

TerraLife® groenbemestermengsels zijn in opmars in Nederland en in Europa. De innovatieve mengsels met minstens vijf componenten verbeteren de bodemweerbaarheid en stimuleren het bodemleven.

Trident Plus, unieke triple-resistente bladrammenas

Trident is een nieuwe en unieke bladrammenas die diep doordringt  in de bodem. Trident heeft een 3­voudige aaltjesresistentie en reduceert M. chitwoodi, M. hapla en H. schachti (bietencystenaaltjes). Zie de resultaten in de figuur. Deze ‘drietand’ staat op de Duitse rassenlijst (BSA) met uitstekende landbouwkundige cijfers waaronder een sterke beginontwikkeling en late bloei.

meer nieuws

Evenement

Proef de dag!
27 juni 2018
3255 SB Oude-Tonge
TerraLife Kennisochtend
28 juni 2018
6599 EG Ven-Zelderheide
Gras- en Maismanifestatie 2018
6 september 2018
5816 AJ Vredepeel
meer evenementen

Informatie

TerraLife brochure 2018. DSV TerraLife 2018

Bodemweerbaarheid verbeteren en nutriënten benutten.


DSV COUNTRY folder DSV COUNTRY 2018

Extra soorten, extra melkeiwit


Mais en sorghum folder DSV mais en sorghum 2018

Past in uw ruwvoer bouwplan


Brochure 2018 DSV EUROGRASS 2018

Mengsels voor sport, gazons, openbaar groen en graszoden


meer downloads
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.