Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Actueel

Eigen €iwit loont

Op donderdag 15 november organiseert Topkuil haar jaarlijkse evenement, dit keer op Evenementenlocatie Boerengoed te Enspijk en het nabij gelegen melkveebedrijf van de familie Van der Hoog. Thema: "Eigen €iwit loont".

Nawerking GBM op groenbemesters

Vanuit de handel bereiken ons dit jaar geluiden dat er in sommige gevallen bepaalde componenten in de TerraLife®-mengsels slecht of niet opkomen. De oorzaak is in meerdere gevallen toe te schrijven aan de gewasbescherming tijdens de hoofdteelt in combinatie met de extreme weersomstandigheden.

Demodag Hoogland

Woensdag 17 oktober vond een groenbemesterdemo plaats bij Hoogland op een perceel in Usquert (Gr). Hier waren 10 demostroken van diverse groenbemesters uitgezaaid met GPS. Voor de presentatie is per groenbemester een profielkuil gegraven om de beworteling te kunnen beoordelen. DSV zaden heeft 6 TerraLife® mengsels in de demo.

Demo graszaad inzaaien

12 en 13 oktober is Hoofdplaat in de ban van de Nationale ploegwedstrijden. Na de ploegwedstrijd wordt het perceel ingezaaid met graszaad van DSV zaden Nederland.

Living lab met soortenrijk grasland

Veel praktische vragen rondom soortenrijk grasland op de demo van het project ‘’Kruidig grasland Limburg” op 4 oktober in Kelpen (L). In dit 3-jarig project zijn melkveehouders betrokken maar ook kennisleveranciers als Louis Bolk Instituut, Antonissen Agrarisch advies en DSV zaden.
Er wordt gestreefd naar meer biodiversiteit ondergronds en bovengronds, betere gezondheid van het vee, minder uitspoeling van nutriënten (betere benutting/minder kunstmest), betere klimaatadaptie bij piekbuien plus droogteperioden.

meer nieuws

Evenement

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland.
meer evenementen

Informatie

TerraLife brochure 2018. DSV TerraLife 2018

Bodemweerbaarheid verbeteren en nutriënten benutten.


DSV COUNTRY folder DSV COUNTRY 2018

Extra soorten, extra melkeiwit


Mais en sorghum folder DSV mais en sorghum 2018

Past in uw ruwvoer bouwplan


Brochure 2018 DSV EUROGRASS 2018

Mengsels voor sport, gazons, openbaar groen en graszoden


meer downloads
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.