Eve­ne­men­ten

Down­lo­ads

Aan­mel­den nieuws­brief

MELK­OP­BRENGST VER­HO­GEN?

COUNTRY MilkMore grasmengsels hebben hoge voederwaardes en zorgen voor hogere melkopbrengst.

MAXI­MA­LE PRES­TA­TIES MET EU­RO­GRASS®

De hoogste kwaliteit aan grasmengsels voor sport en recreatie. Zodat u de meest optimale prestatie uit uw grasmat kunt halen.

FOCUS OP STIK­STOF MO­BI­LI­SA­TIE

Met soortenrijke groenbemesters besparen op kostbare meststoffen. Een optimale teelt met een groenbemester kan tot 100 kg/ha stikstof leveren voor de volgende oogst. 

TerraLife® Innovatiedag

Met groenbemesters bodemnutriënten benutten

Dinsdag 28 juni 2022
12.30 - 17.00 uur

Locatie: DSV zaden  Nederland
               Zelder 1  VEN-ZELDERHEIDE

Verlengen spuitlicentie is mogelijk als u uw pasje meeneemt.

Klik hier om het programma te bekijken en u aan te melden:

Registreren

TerraLife® Innovatiedag

Met groenbemesters bodemnutriënten benutten

Dinsdag 28 juni 2022
12.30 - 17.00 uur

Locatie: DSV zaden  Nederland
               Zelder 1  VEN-ZELDERHEIDE

Verlengen spuitlicentie is mogelijk als u uw pasje meeneemt.

Klik hier om het programma te bekijken en u aan te melden:

Registreren