Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Actueel

Ervaringen shredlage in 2017

Shredlage mais heeft in 2017 niet geleid tot een significant hogere melkproductie. Wel tot gezondere koeien door een hogere herkauwactiviteit. Dat is in een notendop de praktijkervaring van 2017.

Onderwerken van de groenbemester in of na de winter

Vergeleken met een jaar geleden begin februari zien we meer "groene" groenbemesters in het veld. Door het natte najaar zijn een aantal kleipercelen niet geploegd voor de winter. Het ontbreken van vorst zorgt ook voor minder slijtage van de wintergevoelige groenbemesters.

Doorzaaien met klaver

Om te profiteren van de voordelen van klaver kan bestaand grasland doorgezaaid worden met klaver. Dat kan ook als het klaverbestand in een gras/klaver perceel is teruggelopen.  Doorzaai met graszaad lukt niet altijd maar doorzaai met klaver is nog lastiger. Houd voor een geslaagde klaver doorzaai rekening met de volgende punten:

Sorghum, ondergrondse krachtpatser

Volgens literatuurbronnen heeft sorghum een hoge productiepotentie en vraagt toch minder inputs. Hoe kan dat?

Welke mais bij Nitraatrichtlijn 2019?

De contouren van de nieuwe Nitraatrichtlijn zijn duidelijk. Mais ligt onder een vergrootglas vanwege nitraatverliezen op uitspoelingsgevoelige zandgrond. De regeling gaat in 2019 in. Dit biedt de mogelijkheid om in het ruwvoerplan 2018 al ervaring op te doen met de maatregelen die op ons af komen.

meer nieuws

Evenement

RMV Venray 2018
27 februari 2018 - 1 maart 2018
5807 EZ Venray
Dag van de Sportaccommodaties
8 maart 2018
3992 AE Houten
meer evenementen

Informatie

Mais en sorghum folder DSV mais en sorghum 2018

Past in uw ruwvoer bouwplan


DSV COUNTRY folder DSV COUNTRY 2018

Extra soorten, extra melkeiwit


TerraLife 2017 DSV TerraLife 2017

Bodemweerbaarheid verbeteren en nutriënten benutten.


meer downloads