Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Actueel

Deze week wiedeggen?

Goed grasland is de basis onder een melkveebedrijf. In een eerste oogopslag kan een perceel er mooi groen uitzien. Het mooie groene grasland geeft echter niet direct garantie dat het ook de juiste grassen zijn. In veel gevallen worden de goede grassen beconcurreerd door ruwbeemd en straatgras. Deze grassen belemmeren de mogelijke opbrengst en zorgen voor een minder efficiënte kringloop van stikstof en fosfaat.

Gratis 'stikstoffabriek' bij COUNTRY

Een productieve klaver kan tot 300 kg stikstof per ha binden. Klaver vergt wel extra aandacht, zowel bij de uitzaai als bij het management. DSV heeft veel ervaring met klaver en wil deze graag met melkveehouders delen.

'Veel boeren hebben niet het juiste gras'

Sander Groenen (40) melkt 75 koeien in het Limburgse Lomm. In een normaal jaar haal ik 18 ton drogestof van het grasland. Begin juli hebben we net de 3e snee gehaald van een perceel COUNTRY MilkMore 15. Ik denk dat we daar al op meer dan 10 ton zitten. Mais kun je hier ook wel telen maar dan moet je wat royaler kunnen bemesten en de normen laten dat niet toe.’ Groenen mikt op 5-6 maaisnedes per jaar met een korte veldperiode waarbij een kuilverbeteraar wordt toegevoegd.

Soortenrijke groenbemestermengsels verbeteren de nutriëntenbenutting

Om meer van een akker te halen binnen de begrenzing van de mest- en gebruiksnormen is een goede benutting van voedingsstoffen in de bodem essentieel. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast.
Deze ‘dubbele winst’’ streven onze Duitse buren ook na bij hun nieuwe mestwet (Düngeverordnung). Er wordt gezocht naar systeemoplossingen met een efficiënte benutting van nutriënten.

Onderzaai in mais met rolschoffel

Ook dit jaar zaait loonbedrijf Veltink uit Hardenberg weer een groenbemester onder zijn mais. Dit gebeurt in samenwerking met loonbedrijf Koonstra uit Balkbrug, die gespecialiseerd is in de onderzaai van groenbemesters in mais. Samen proberen beide bedrijven een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame teelt van mais.

 

meer nieuws

Evenement

Praktijkdag Suikerbieten 2017
31 augustus 2017
3273 LP WESTMAAS
Innovatiedag DSV zaden
31 augustus 2017
6599 EG
Gras & Maismanifestatie Vredepeel 2017
5 september 2017
5816 AJ
meer evenementen

Informatie

TerraLife 2017 DSV TerraLife 2017

Bodemweerbaarheid verbeteren en nutriënten benutten.


Brochure COUNTRY 2017 DSV COUNTRY 2017

Meer gras, meer melkeiwit


Brochure EUROGRASS 2017 DSV EUROGRASS 2017

Mengsels voor sport, golf en openbaar groen


meer downloads