Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Actueel

Opties na mais

De snijmais oogst van 2017 begint vroeger dan de afgelopen jaren. Een vroege maisoogst geeft extra mogelijkheden voor een geslaagde vervolgteelt. Wat zijn goede opties?

Hakselmoment sorghum Nutri-Honey

De teelt van sorghum voor silage is nieuw in Nederland. Samen met telers en adviseurs probeert DSV zaden de teelt te optimaliseren. Het zoeken naar het ideale oogstmoment voor Nederland hoort daar ook bij.  DSV ontwikkelt verschillende hybrides waarbij de genetische achtergrond en de vroegheid varieert. Dit kan ook invloed hebben op het ideale oogstmoment. Met de ervaring die we in 2017 op doen verwachten we ons oogstadvies in de toekomst verder te verfijnen. 

Hogere opbrengst en ruw eiwit met gras-klaver mengsel

Klavers hebben de eigenschap om stikstof uit de lucht te binden door middel van rhizobium bacteriën. De stikstof wordt in ‘stikstofknolletjes’ opgeslagen en komt vrij in de bodem waardoor het opgenomen kan worden door het gras en klaver. Dit is ook terug te zien in opbrengst metingen. Zowel de drogestof opbrengst als het ruw eiwit percentage ligt hoger bij een grasmengsel mét klaver

Coating verbetert stikstofbinding van klaver en luzerne

Als de stikstofbinding goed functioneert kunnen vlinderbloemigen veel stikstof vastleggen. Het Duitse ‘Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft‘ gaat uit van gemiddeld ruim 300 kg N/ha/jaar voor rode klaver en luzerne. Andere bronnen melden 250 kg N/ha/jaar voor witte klaver.

Deze week wiedeggen?

Goed grasland is de basis onder een melkveebedrijf. In een eerste oogopslag kan een perceel er mooi groen uitzien. Het mooie groene grasland geeft echter niet direct garantie dat het ook de juiste grassen zijn. In veel gevallen worden de goede grassen beconcurreerd door ruwbeemd en straatgras. Deze grassen belemmeren de mogelijke opbrengst en zorgen voor een minder efficiënte kringloop van stikstof en fosfaat.

meer nieuws

Evenement

RMV Hardenberg 2017
31 oktober 2017 - 2 november 2017
7772 TV Hardenberg
Groene Sector Vakbeurs
9 januari 2018 - 11 januari 2018
7772 TV Hardenberg
RMV Venray 2018
27 februari 2018 - 1 maart 2018
5807 EZ Venray
meer evenementen

Informatie

TerraLife 2017 DSV TerraLife 2017

Bodemweerbaarheid verbeteren en nutriënten benutten.


Brochure COUNTRY 2017 DSV COUNTRY 2017

Meer gras, meer melkeiwit


Brochure EUROGRASS 2017 DSV EUROGRASS 2017

Mengsels voor sport, golf en openbaar groen


meer downloads