Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Actueel

Minder parasitaire aaltjes na TerraLife®?

Groenbemestermengsels passen goed in het vergroeningsbeleid. DSV zaden Nederland is al sinds 2011 actief met TerraLife® groenbemestermengsels. Gestreefd wordt naar het verbeteren van de bodemweerbaarheid zodat gewassen beter groeien en minder gevoelig zijn voor ziektes. De TerraLife®  mengsels bevatten verschillende componenten die elk een eigen functie hebben.
Regelmatig komt de vraag ‘wat doen de TerraLife® mengsels op aaltjes?”. In 2016 is een demoproef aangelegd en zijn de aaltjes onderzocht door Eurofins Agro.

De verschillen tussen witte en rode klaver

Afgezien natuurlijk van het verschil in kleur van de bloem is het grootste onderscheid dat witte klaver over de grond kruipt via bovengrondse stolonen en dat rode klaver niet uitstoelt. Een ander onderscheid is dat witte klaver een relatief laag groeipunt kent in tegenstelling tot rode klaver, die juist een relatief hoog groeipunt kent.

''Muizengaten'' verbeteren bodem

‘Veel muizengaten’ meldt de chauffeur van de bouwlandinjecteur eind maart bij het injecteren van drijfmest op een perceel waar een TerraLife groenbemester is geteeld. Gelukkig is er van muizenoverlast geen sprake. Het zijn holtes van doodgevroren Tillage Rammenas van TerraLife SolaRigol TR.

Waarom heeft een paard ander gras nodig dan een koe?

In Nederland zijn veel koeienweides én veel paardenweides. Veel paardenweides worden  ingezaaid met het graszaadmengsel BG 11. Dit mengsel heeft een groot aanpassingsvermogen maar is meer geschikt voor koeien dan voor paarden. Paarden hebben ander gras nodig dan koeien.

Goed gras benut fosfor beter

Fosfaatrechten zijn in aantocht en stimuleren een goede benutting van fosfaat. Hierbij wordt vaak eerst naar het fosfaatgehalte in het krachtvoer gekeken. Maar ook bij ruwvoer is het verstandig om op fosfaatrechten te anticiperen. Fosfor in het ruwvoer moet zo goed mogelijk worden benut. Op veel factoren heeft de melkveehouder zelf invloed.

meer nieuws

Evenement

Potato Europe 2017
13 september 2017 - 14 september 2017
Emmeloord
meer evenementen

Informatie

Brochure COUNTRY 2017 DSV COUNTRY 2017

Meer gras, meer melkeiwit


Brochure DSV Mais 2017 DSV Mais 2017

Past in uw ruwvoer bouwplan


Brochure EUROGRASS 2017 DSV EUROGRASS 2017

Mengsels voor sport, golf en openbaar groen


meer downloads