Officiële mededeling van DSV Group AG: cyberaanval

DSV Group AG is aangevallen door cybercriminelen, wat momenteel voor technische storingen zorgt.

We hebben de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten en de wetshandhavingsautoriteiten geïnformeerd om ons te ondersteunen.

We zijn voorbereid op dit soort noodsituaties en crisisscenario's. De gevestigde crisiseenheid wordt ondersteund door externe experts van IT-Forensic en IT-Security. De benodigde en passende maatregelen zijn genomen en afgestemd met de betrokken autoriteiten.

Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de normale en veilige bedrijfsvoering zo snel mogelijk weer op te starten.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0485-550983.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon van onze afdeling Sales

Onze excuses voor het ongemak!


Official statement by Deutsche Saatveredelung AG regarding the cyber attack

DSV Group has been attacked by cyber criminals, which causes currently technical disturbance.
We informed the relevant data protection authorities, and the law enforcement authorities to support us.
We are prepared for emergency and crisis scenarios like this. The established crisis unit is supported by external experts from IT-Forensic and IT-Security. The necessary and appropriate response measures there are already taken and aligned with the relevant authorities.

All possible measures have been taken to restart normal and secure business operations as soon as possible.

You can reach our IPPO-team only via phone: 0031-485-550 988.

 

Eve­ne­men­ten

Down­lo­ads

Aan­mel­den nieuws­brief

MELK­OP­BRENGST VER­HO­GEN?

COUNTRY MilkMore grasmengsels hebben hoge voederwaardes en zorgen voor hogere melkopbrengst.

MAXI­MA­LE PRES­TA­TIES MET EU­RO­GRASS®

De hoogste kwaliteit aan grasmengsels voor sport en recreatie. Zodat u de meest optimale prestatie uit uw grasmat kunt halen.

FOCUS OP STIK­STOF MO­BI­LI­SA­TIE

Met soortenrijke groenbemesters besparen op kostbare meststoffen. Een optimale teelt met een groenbemester kan tot 100 kg/ha stikstof leveren voor de volgende oogst.