Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Actueel

Ervaring met Little Giant sorghum in Frankrijk

Melkveebedrijf GAEC de Pecher heeft 80 melkkoeien en produceert 800.000 kg melk per jaar. Sorghum vormt 1/3 van het ruwvoerrantsoen, naast 1/3 mais en 1/3 gras. De melkveehouders zijn erg tevreden over het ras Little Giant sorghum. Een goede reden voor DSV zaden om in te zoomen op de teelttechniek die hier wordt toegepast in west Frankrijk, dicht bij de Loire.

Praktische tips voor toepassing klaver

De laatste jaren staat klaver weer volop in de belangstelling. Maar niet overal pakt het even succesvol uit. De ene keer overwoekert de klaver, terwijl in andere omstandigheden de plant de concurrentie met gras niet aan kan. Hoe kunnen veehouders hier op inspelen? Tijdens het Topkuilevenement in Enspijk (GD) gingen de drie graszaadbedrijven DLF, Limagrain en DSV uitvoerig in op de toepassing van klaver.

Eigen €iwit loont

Op donderdag 15 november organiseert Topkuil haar jaarlijkse evenement, dit keer op Evenementenlocatie Boerengoed te Enspijk en het nabij gelegen melkveebedrijf van de familie Van der Hoog. Thema: "Eigen €iwit loont".

Nawerking GBM op groenbemesters

Vanuit de handel bereiken ons dit jaar geluiden dat er in sommige gevallen bepaalde componenten in de TerraLife®-mengsels slecht of niet opkomen. De oorzaak is in meerdere gevallen toe te schrijven aan de gewasbescherming tijdens de hoofdteelt in combinatie met de extreme weersomstandigheden.

Demodag Hoogland

Woensdag 17 oktober vond een groenbemesterdemo plaats bij Hoogland op een perceel in Usquert (Gr). Hier waren 10 demostroken van diverse groenbemesters uitgezaaid met GPS. Voor de presentatie is per groenbemester een profielkuil gegraven om de beworteling te kunnen beoordelen. DSV zaden heeft 6 TerraLife® mengsels in de demo.

meer nieuws

Evenement

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland.
meer evenementen

Informatie

Brochure sorghum en mais DSV Sorghum en Mais 2019

Toekomstbestendig ruwvoer


TerraLife brochure 2018. DSV TerraLife 2018

Bodemweerbaarheid verbeteren en nutriënten benutten.


DSV COUNTRY folder DSV COUNTRY 2018

Extra soorten, extra melkeiwit


Brochure 2018 DSV EUROGRASS 2018

Mengsels voor sport, gazons, openbaar groen en graszoden


meer downloads
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.