Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Actueel

Groenbemesters in uw bouwplan

Door haar cruciale rol bij het behoud c.q. verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en revenuen daarvan voor de volgteelt, moet een groenbemester in de opinie van DSV zaden veel meer gezien worden als startgewas en niet zozeer als nateelt. Dit betekent dat de volgteelt leidend is bij de afweging welke groenbemester of groenbemestermengsel er wordt gekozen en je daarbij rekening houdt met eventuele erfenissen (structuurschade, aaltjesopbouw, extra vastgelegde mineralen) vanuit het verleden. In bouwplanverband kan dit betekenen dat je op een perceelsspecifiek groenbemestingsgewas uitkomt.

Groenbemester is geen ‘toetje’, maar juist ‘voorafje’

De eerste gewassen zijn inmiddels geoogst, de hoogste tijd om de bodemconditie weer op peil te brengen c.q. te verbeteren. Op veel akkerbouwbedrijven is het inmiddels gemeengoed een plaats binnen het bouwplan in te ruimen voor de teelt van groenbemesters. Bij de keuze welke groenbemester en waar in het bouwplan, wordt de teelt nog vaak gezien als ‘toetje’ na de geoogste hoofdteelt. DSV zaden vindt dat hiermee te kort wordt gedaan aan de groenbemester.

Betere kruimelstructuur na groenbemestermengsel

Karsjan van Kempen (31) uit het Zuid-Hollandse Achthuizen heeft een akkerbouwbedrijf in een maatschap met zijn vader en zijn zus. Op 65 ha eigen grond en wat huurland worden consumptieaardappelen, 2e jaars plantuien, zaaiuien, wintertarwe, suikerbieten en witlofwortelen geteeld. Voorheen werd nogal wat loonwerk uitgevoerd maar dat is nu minder.

Over gras moet je nadenken

Hoe leg je een groen parkeerterrein aan met voldoende draagkracht voor zwaar verkeer, een hoog infiltrerend vermogen voor water en een mooi, blijvend groen resultaat? Dat lukt met granulaatsubstraat, een goede voedingsbodem voor het gras, en gras-betonelementen die het groeipunt van het gras beschermen. Daarin wordt het juiste grasmengsel gezaaid, dat bestand is tegen de hedendaagse weersextremen en de aangegeven belasting.

Sorghum laat betere droogtetolerantie zien dan mais

De verschillen in droogte in Nederland zijn op het moment groot. Met name in het oosten en zuiden van het land is er voor het 2e jaar op rij een groot tekort aan vocht. Over het algemeen zijn dit ook nog eens de meer zanderige gronden waar het water lastiger vastgehouden kan worden.

meer nieuws

Evenement

Innovatiedag ruwvoer 2019
3 september 2019
6599 EG Ven-Zelderheide
meer evenementen

Informatie

COUNTRY brochure 2019 DSV COUNTRY 2019

Meer melk, meer melkeiwit


Brochure sorghum en mais DSV Sorghum en Mais 2019

Toekomstbestendig ruwvoer


Brochure EUROGRASS 2019 DSV EUROGRASS 2019

Recreatiegrassen voor alle omstandigheden


TerraLife brochure 2019 DSV TerraLife 2019

Bodemweerbaarheid verbeteren en nutriënten benutten


meer downloads
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.