Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Actueel

Wintervastheid grasrassen belangrijk

De laatste jaren leek het belang van een goede wintervastheid van de grasrassen in de grasmengsels  steeds minder belangrijk te worden! Immers, winters leken er niet meer aan te komen.Zoals het nu lijkt zal deze winter toch waarschijnlijk weer echt winters worden.  Het voordeel van een vorstperiode in de winter is dat grasplanten die gevoelig zijn voor winterschade afvallen. Sterkere planten blijven over en nemen een dominantere plaats in. Er vindt een natuurlijke selectie plaats.

Kansen voor soortenrijk grasland

Bijna al het grasland in Nederland bevat een groot aandeel Engels raaigras. Dit omdat Engels raaigras een goede productie behaalt en daarnaast een topkwaliteit voederwaarde heeft. Het managen van goed gras is echter topsport.
Alles moet kloppen; bemesting, vochtvoorziening, ziektedruk en bodemleven. Helaas zien wij in de praktijk de kwaliteit van de bodem en het bodemleven onder druk staan. Steeds zwaardere en grotere machines en het berijden onder niet-optimale omstandigheden zorgen voor bodemverdichting en structuurschade.

Fanatiek beweider

Rob Reinders uit Groenlo beweidt op zijn huiskavel van 29 hectare circa 80 stuks melkkoeien en 45 stuks jongvee.
Als het land het toelaat in het vroege voorjaar gaan zijn melkkoeien naar buiten. In 2016 was dit op 3 maart.
Reinders: ‘de eerste maand gaan ze alleen overdag naar buiten en lopen ze steeds enkele dagen in een perceel.
Ik noem dit “de weilanden nakijken”’. Vanaf 1 april tot laat in de herfst gaan de melkkoeien dag en nacht naar
buiten met 2,5 tot 3 kg ds/dag uit mais na het avondmelken.

Welke groenbemester bevriest het snelst?

Bij een groenbemester zien we graag forse groei, vooral ondergronds. Tijdens de groei worden exudaten uitgescheiden bij de wortels die het bodemleven direct voeden.
Ook de bovengrondse massa dient als voeding voor het bodemleven en voor opbouw van humus. Wat gebeurt er als we een groenbemester laten staan in de winter? Dat hangt natuurlijk van het weer af maar ook van de soorten die je hebt gezaaid. DSV volgt een demoperceel met TerraLife mengsels op lemig zand in Ven-Zelderheide (L).

Veel voordeel in vroegbestelactie DSV mais 2017!

DSV mais past in uw bouwplan. Door tijdig te bestellen bent u verzekerd van het juiste maisras
en profiteert van extra voordeel.
Uw voordeel is € 4,00 tot € 12,00 per eenheid.

 

meer nieuws

Evenement

RMV Venray 2017
7 maart 2017 - 9 maart 2017
5807 EZ Venray
Dag van de Sportaccommodaties 2017
9 maart 2017
3992 AE Houten
meer evenementen

Informatie

Brochure COUNTRY 2017 DSV COUNTRY 2017

Meer gras, meer melkeiwit


Brochure DSV Mais 2017 DSV Mais 2017

Past in uw ruwvoer bouwplan


Brochure EUROGRASS 2017 DSV EUROGRASS 2017

Mengsels voor sport, golf en openbaar groen


meer downloads