26.04.2024

Door het donkere en natte weer van de afgelopen periode zien we dat veel graszaad gewassen slap opgroeien. Met name vroeg gezaaide voeder rassen gaan al ‘drijven’.

Nu er een periode van warmer weer aankomt geeft het kans om de planten te versterken met groeiregulatie.

Ons advies is als volgt:

  • Bij stadium 31-33 0,8 liter/ha Trimaxx
  • Bij slap opgegroeide gewassen (zie foto kader): vanaf 14 dagen na de eerste bespuiting herhalen met 0,6 liter/ha Moddus Evo

Voor Amistar is een vrijstelling aangevraagd die ingaat vanaf 1 mei. Er is nog geen goedkeuring ontvangen, we verwachten deze goedkeuring ieder moment.

Voor zowel de opname van de groeiregulatie als voor een vroege preventieve bespuiting adviseren we altijd 0,5 liter/ha Amistar toe te voegen.

Voor laat gezaaide percelen of latere rassen is deze bespuiting nog niet aan de orde. Volg de stand van het gewas goed te velde en voer de bespuiting uit zodra het juiste stadium bereikt is.

Kijkt u ook eens op de website graszaad.info voor de resultaten van de uitgevoerde proeven 2018-2020 bij de Rusthoeve. https://www.graszaad.info/onderzoeksrapporten/

02.04.2024

Zoals te lezen is in onze groeiregulatiemailings, is de ervaring dat juist gebruik van groeiregulatie een flinke opbrengstverhoging geeft in verschillende grassoorten. Het beste tijdstip van toepassen is stadium 31-33 (stadium 31 = eerste knoop voelbaar, zie foto rechts). 

Specifieke informatie omtrent doseringen per type en mogelijke combinaties, vindt u in de mailings.

Een paar algemene tips:

  • Het is mogelijk om een fungicide toe te voegen (afhankelijk van grassoort)
  • Spuit alleen op gezonde gewassen die goed aan de groei zijn. Niet na een nachtvorst.
  • Wanneer een periode van droog en schraal weer wordt voorspeld, raden wij aan de dosering te verlagen en de bespuiting eventueel later te herhalen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw teeltadviseur: