Groeiregulatie

05.04.2023

Zoals te lezen is in onze groeiregulatiebrieven, is de ervaring dat juist gebruik van groeiregulatie een flinke opbrengstverhoging geeft in verschillende grassoorten. Het beste tijdstip van toepassen is stadium 31-33 (stadium 31 = eerste knoop voelbaar, zie foto rechts). 
 
Specifieke informatie omtrent doseringen per type en mogelijke combinaties, vindt u in de brieven.

Een paar algemene tips:
 
  • Het is mogelijk om een fungicide toe te voegen (afhankelijk van grassoort)
  • Spuit alleen op gezonde gewassen die goed aan de groei zijn. Niet na een nachtvorst.
  • Wanneer een periode van droog en schraal weer wordt voorspeld, raden wij aan de dosering te verlagen en de bespuiting eventueel later te herhalen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw teeltadviseur: