Profiel

Een type met hoge opbrengstpotentie, ook onder droge of extreme omstandigheden. Door de uitsoelende eigenschap van Nutri Honey is het een massaal gewas met een breed aanpassingsvermogen.

Opbrengstpotentie
15 - 20 ton drogestof/ha

 • Levert smakelijk en structuurrijk ruwvoer
 • Heeft weinig water nodig
 • Goed voor bodemstructuur

Gebruiksdoel

Silage
Korrel
Dubbeldoeltype
Silage
Korrel
Dubbeldoeltype

Zaaien

Zaaiadvies 30 Planten / m²
Zaaiadvies 30 Planten / m²

Zaaidatum

Bij een bodemtemperatuur van 12 - 14°C (half mei - begin juni).

Zaaibed

Kruimelig en egaal voor een snelle opwarming en gelijkmatige opkomst.

Zaaimethode

Zaaien in rijen heeft de voorkeur, met bijvoorbeeld een bietenzaaimachine of maiszaaimachine met sorghumschijven.
Als alternatief is volvelds zaaien ook mogelijk.

De grootte van het zaad kan varieren per ras en partij, houd hier rekening mee bij de keuze van de zaaimachine.

Zaaiadvies
300.000 zaden per/ha

Zaaidiepte

2 - 3 cm

Bemesting

25 - 30 m³ RDM. Afhankelijk van; eigenschappen perceel, voorvrucht, samenstelling mest en type sorghum.

 • Stikstof; 60 - 80 kg/ha 
 • Fosfaat; 35 - 45 kg/ha
 • Kalium; 120 - 150 kg/ha

Gewasbescherming

Het toepassen van een vals zaaibed reduceert de onkruiddruk tijdens de beginontwikkeling. Tevens wordt een combinatie van mechanische en chemische onkruidbestrijding, wanner mogelijk, aanbevolen.

 • Mechanisch: Wanneer in rijen is gezaaid wordt schoffelen aangeraden. Bij volvelds zaaien is wiedeggen mogelijk, het juiste moment van toepassing is hierbij belangrijk. Door schoffelen wordt ook lucht in de bodem gebracht waardoor de bodem opwarmt waarvan de sorghum profiteert.
 • Chemisch*: Wing-P; voor opkomst, Vivendi 100; na opkomst, Starane Top; na opkomst of Banvel 4S; na opkomst (Fonds kleine toepassingen)

*Op deze toegelaten middelen zijn geen selectieproeven uitgevoerd. Verkeerde toepassing kan schade veroorzaken. Raadpleeg bij chemische gewasbescherming uw GBM-specialist. 

Oogst

 • Opbrengst; 15 - 20 ton drogestof 
 • Drogestofgehalte; Bij een drogestofgehalte van > 28 %
 • Oogsttijdstip; september - oktober

 

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.