TERRALIFE® - LANDSBERGER GEMENGE ECO

PDF DATASHEET

Profiel

Dit mengsel wordt gebruikt voor voederdoeleinden én voor groenbemesting

 

100% biologisch - SKAL gecertificeerd

  • Hoog opbrengend tussengewas met veel eiwit en hoge voederwaarde
  • Stikstofbinding door zowel inkarnaatklaver als wikken
  • Kan ook als onderzaai in mais worden toegepast
  • Betere verkruimeling van bodem met meer regenwormen

Componenten

30% inkarnaat klaver
50% Italiaans raaigras
20% winterwikken
30% inkarnaat klaver
50% Italiaans raaigras
20% winterwikken

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 50 - 70 kg/ha 70 kg/ha bij voederwinning
Onderzaaien 15 - 20 kg/ha onderzaai in mais
Zaaitijdstip eind april tot eind september als onderzaai in mais voor het sluiten van de rijen
Zaaihoeveelheid 50 - 70 kg/ha 70 kg/ha bij voederwinning
Onderzaaien 15 - 20 kg/ha onderzaai in mais
Zaaitijdstip eind april tot eind september als onderzaai in mais voor het sluiten van de rijen

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.