Kwaliteitseisen

Voor de teelt van graszaad worden contractueel afspraken gemaakt over de kwaliteit van het geleverde product. Deze zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden voor de teelt van in voorkoop gekochte zaaizaden van landbouwgewassen (ATV-L), vastgesteld door Plantum en LTO Nederland . Voor vrijwel alle soorten worden twee prijzen genoemd. Voldoet de partij aan de kwaliteitseisen van de ATV-L, dan wordt de laagste prijs uitbetaald. Heeft de partij een hogere kwaliteit, bijvoorbeeld omdat deze vrij is van andere grassen, dan geldt er een hogere prijs.
 
Monstername
De kwaliteitsbepaling gebeurt aan de hand van een monsteranalyse, uitgevoerd door de NAK. Wanneer de partij droog in de kist zit, neemt een keurmeester van de NAK een monster van de partij. Deze verdeelt het monster in drie zakjes; één is voor de teler  (B-monster), een tweede is voor DSV (C-monster) en een derde is voor de NAK (A-monster). Het A-monster wordt geanalyseerd. Wanneer teler of DSV twijfelen aan de uitkomst, kunnen beide andere monsters gebruikt worden voor een herhalingsanalyse.
 
Monsteranalyse

De NAK informeert teler en DSV op meerdere momenten over de analyse van het monster. Allereerst wordt het vochtgehalte van de partij gemeld. Dit is het vochtgehalte na eventuele droging. Wanneer de kiemkracht is bepaald, maar de partij nog niet is geschoond, volgt eventueel een tweede voorbericht met daarin het vochtgehalte en de kiemkracht. Op de definitieve analyse (tweede of derde bericht) staan ook het afvalpercentage en de zuiverheid vermeld. De aantallen afwijkende cultuurzaden en schadelijke onzuiverheden zijn van belang voor de uitbetaalprijs.