Profiel

Pas op voor MARKUS - als hij te snel is, ben jij te langzaam! Uitzonderlijke kenmerken van deze lichte tot middelgroene variëteit zijn de ongelooflijke snelheid waarmee ze zich vestigt en de goede groeikracht tot laat in de herfst: alle weidepluimen zijn al lang gestopt met groeien, maar MARKUS blijft groeien! En zodra het voorjaar aanbreekt, is MARKUS de eerste variëteit die groei vertoont. Bovendien behaalt MARKUS alleen topwaarden in ziektebestendigheid!

Dit maakt MARKUS tot de eerste keuze voor de productie van graszoden, voor diverse sportdoeleinden en voor nuttige graszoden!

  • Grasgids sport en gazon
  • Bladkleur M
  • Ongelooflijke vestigingssnelheid!
  • Goede groeikracht tot laat in de herfst
  • Vroeg begin van de groei in het voorjaar
  • Zeer goede ziekteresistentie
  • Licht tot middelgroene kleur - ideale mengpartner!

Sport

Bespelingstolerantie 7.4
Herstellingsvermogen 8.4
Standvastigheid 7.3
Resistentie tegen bladvlekkenziekte 7.8
Resistentie tegen oranje strepenroest 7.8
Resistentie tegen bruine vlekkenroest 8.5
Resistentie tegen rooddraad 8
Bespelingstolerantie 7.4
Herstellingsvermogen 8.4
Standvastigheid 7.3
Resistentie tegen bladvlekkenziekte 7.8
Resistentie tegen oranje strepenroest 7.8
Resistentie tegen bruine vlekkenroest 8.5
Resistentie tegen rooddraad 8

Gazon

Standvastigheid 8.5
Zodedichtheid 7.9
Resistentie tegen bladvlekkenziekte 7.8
Resistentie tegen oranje strepenroest 7.8
Resistentie tegen bruine vlekkenroest 8.5
Resistentie tegen rooddraad 8
Winterkleur 5.2
Fijnheid van blad 6.7

Grasgids 2021

Standvastigheid 8.5
Zodedichtheid 7.9
Resistentie tegen bladvlekkenziekte 7.8
Resistentie tegen oranje strepenroest 7.8
Resistentie tegen bruine vlekkenroest 8.5
Resistentie tegen rooddraad 8
Winterkleur 5.2
Fijnheid van blad 6.7

Grasgids 2021