COUNTRY MULTILIFE 16

PDF DATASHEET

Profiel

Soortenrijk, vooral geschikt voor beweiden.

  • Goede biodiversiteit, goed voor koe en omgeving
  • Dichte zode en smakelijk bij beweiding
  • Goede opbrengst ten opzichte van 100% Engels raaigras
  • Smakelijk bij beweiding

Componenten

Engels raaigras, Timothee
rode klaver, witte klaver, luzerne, smalle weegbree
wilde cichorei, esparcette, wilde peen, karwij
Engels raaigras, Timothee
rode klaver, witte klaver, luzerne, smalle weegbree
wilde cichorei, esparcette, wilde peen, karwij

Zaaiadvies

Inzaai 40 kg/ha Ondiep zaaien (0,5 cm)
Uitzaai eind april tot september
Inzaai 40 kg/ha Ondiep zaaien (0,5 cm)
Uitzaai eind april tot september

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.