TERRALIFE® SOLANUMPRO

PDF DATASHEET

Profiel

DSV onderzoekt begroeningssystemen waarbij door bijzaai van een TerraLife groenbemestermengsel het hoofdgewas wordt ondersteund. In Duitsland wordt de bijzaai van TerraLife SolanumPro in aardappelen getest. De uitzaai tussen de ruggen verbetert de bodemstructuur. De groene rug stuurt de temperatuur in de bodem. Daarvan profiteert de aardappel. Door de interactie van plantensoorten wordt de voeding gedurende het groeiseizoen uitgebalanceerd.

  • Sturing van temperatuur in de aardappelrug
  • Stimulering van het bodemleven
  • Versterkt de vitaliteit van aardappelplanten

Componenten

Engels raaigras, Perzische klaver, zomerwikken, niger, vlas
Engels raaigras, Perzische klaver, zomerwikken, niger, vlas

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 15 kg/ha In kiemstadium van de aardappel.
Zaaihoeveelheid 15 kg/ha In kiemstadium van de aardappel.

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 03/2022, wijzigingen voorbehouden.