Met de juiste rassen meer melk

Milk Index

Een hoge voederwaarde is een belangrijk kenmerk voor de grassenkwekers van DSV zaden. Jarenlange en consequente selectie op verteerbaarheid en suikergehalte heeft geleid tot rassen waar meer melk mee geproduceerd kan worden. 

Wetenschappelijke studies tonen aan dat een toename van de verteerbaarheid van ruwvoer met 1% de melkproductie met 0,25 kg/koe/dag kan verhogen. Een betere celwandverteerbaarheid verhoogt ook de fosforbenutting in de koe. Daardoor kan de fosfaatkringloop verbeteren. Bij DSV zaden krijgen enkel de rassen met een aangetoond hogere voederwaarde het kenmerk ‘ Milk Index’. Het ras Aston Energy Engels raaigras was het eerste ras met dit kenmerk vanwege zijn extreem hoge voederwaarde. 

 

Huidige rassen met het Milk Index label:

En­gels raai­gras

Ti­mo­thee

Beemd­lang­bloem

De 4 pijlers voor een verhoging van de melkeiwit productie uit gras:

1Betere stikstofbenutting.
Door het combineren van grassoorten en -rassen kan het groeiseizoen worden verlengd, de doorworteling worden verbeterd en het bodemleven worden geactiveerd. Stikstof spoelt niet uit maar wordt maximaal benut.
 
2Hogere drogestofproductie per kg N. 
Hoogproductieve rassen produceren tot wel 10% meer drogestof bij een zelfde stikstofgift en gaan dus veel efficiënter om met beschikbare stikstof.
 
3Hogere drogestofopname. 
Smakelijk, gezond en vitaal gras met veel suikers wordt beter gevreten, zowel bij beweiding als op stal.
 
4Grasrassen met een verhoogde voederwaarde. 
Voldoende pensenergie uit gras draagt bij aan een efficiënte transformatie van graseiwit in microbieel eiwit en in melkeiwit. Gras met een betere celwandverteerbaarheid en meer suiker maakt een hogere melkeiwitproductie mogelijk. Rassen met het MilkIndex logo blinken uit in deze eigenschappen.

De COUNTRY MilkMore mengels bevatten een hoog aandeel rassen met Milk Index-label

De COUNTRY MilkMore mengsels zijn speciaal samengesteld met een hoog aandeel rassen met een Milk Index-label. 
Dit betekent:

  • Een verhoogde voederwaarde voor meer pensenergie
  • Méér melkopbrengst
  • Méér melkeiwit
  • Efficiënte kringloop van N en P
  • Minder methaanemissie

De COUNTRY MilkMore mengsels op een rij:

De COUNTRY MilkMore mengsels bevatten een hoog aandeel grasrassen met het Milk Index-label.
Hierdoor scoren deze mengsels op een hoge voederwaarde én een hoge melkopbrengst.

Maai­en

COUN­TRY MILK­MO­RE 13

Optimale verhouding gras en klaver

Maai­en

COUN­TRY MILK­MO­RE 14

Explosieve opbrengst in voederwaarde

Maai­en en be­wei­den

COUN­TRY MILK­MO­RE 15

Meer melkeiwit en hoge voederwaarde bij maaien en beweiden

Be­wei­den

COUN­TRY MILK­MO­RE 16

Intensief beweiden: hoge opbrengst gedurende het hele jaar