HUMUS-PLUS-RIETZWENK

PDF DATASHEET

Profiel

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig stikstof op. Terwijl er ’s zomers via mineralisatie veel stikstof vrijkomt. Met een geslaagde onderzaai of gelijkzaai komt de stikstofbinding na het hakselen sneller op gang. Met het juiste grasmengsel, maisras (niet te massaal), gewasbescherming en toepassing in de slagingskans het grootst.

  • Gemakkelijk bij uitzaai
  • Onkruidbestrijding vergt aandacht

Componenten

100% Rietzwenk (grasveldtype)
100% Rietzwenk (grasveldtype)

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 15 kg/ha Uitzaaitijdstip: Gelijk met mais
Zaaihoeveelheid 15 kg/ha Uitzaaitijdstip: Gelijk met mais

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.