EUROGRASS D1

PDF DATASHEET

Profiel

EUROGRASS D1 voor dijken en taluds die beweid of gehooid worden. Goede doorworteling gecombineerd met een mooie opbrengst. Rassen zijn hoog droogte tolerant.

  • Voor dijken en taluds die beweid of behooid worden
  • Goede doorworteling gecombineerd met een mooie opbrengst
  • Rassen zijn hoog droogte tolerant

Componenten

40% Engels raaigras (laat doorschietend)
25% Veldbeemd
15% Roodzwenk fijne uitlopers
10% Roodzwenk forse uitlopers
10% witte klaver

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

40% Engels raaigras (laat doorschietend)
25% Veldbeemd
15% Roodzwenk fijne uitlopers
10% Roodzwenk forse uitlopers
10% witte klaver

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Zaaitype

Nieuw zaaien, Doorzaaien
Nieuw zaaien, Doorzaaien

Gebruiksdoel

Dijken voor beweiding of hooien
+ + +
Dijken voor beweiding of hooien
+ + +

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 125 kg/ha
Doorzaai 100 kg/ha
Gebruik Oranjeband mengsel
Zaaihoeveelheid 125 kg/ha
Doorzaai 100 kg/ha
Gebruik Oranjeband mengsel

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.