Profiel

DOLOMIT heeft een uitstekende opbrengst. Dit geldt in het bijzonder voor de totale drogestofopbrengst van de eerste snede, zodat DOLOMIT de aanbeveling in Duitsland kreeg als A1 groenbedekking. Gecombineerd met een goede roestbestendigheid is DOLOMIT een zeer interessant tetraploïde, middenvroeg Italiaans raaigras.

  • Vlotte groei, vooral bij tijdige inzaai
  • Hoge scores in opbrengst
  • Uitstekende roestresistentie

Geschiktheid

Ploïdie tetraploïd
Vroegheid Vroeg tot midden

Zaaiadvies: 25-45 kg/ha

Ploïdie tetraploïd
Vroegheid Vroeg tot midden

Zaaiadvies: 25-45 kg/ha

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 10/2022, wijzigingen voorbehouden.