Actueel

24.06.2022

VERNIEUWD PORTFOLIO: 100% BIOLOGISCHE GROENBEMESTERMENGSELS
De TerraLife® Organic mengsels zijn vernieuwd en nu 100% biologisch! De mengsels zijn SKAL-gecertificeerd, waardoor ze het Bio-label mogen dragen. Deze wijziging in mengsels is vooruitlopend op de EU regelgeving in 2023.

15.06.2022

WE PASSEN ZO MIN MOGELIJK GRONDBEWERKING TOE
Nicole Gijzel-Bil runt een akkerbouwbedrijf van in totaal 90 ha in Zeeuwse dorp Kerkwerve. Daarnaast  zijn zowel Nicole als haar vader Sjaak Bil parttime actief als teeltbegeleider bij DSV zaden Nederland. Nicole deelt haar praktische kennis met ons en legt uit hoe zij groenbemesters gebruikt in het kader van Niet Kerende Grondbewerking (NKG.)

10.06.2022

GRAS TELT BIJ MELKVEEBEDRIJF VAN HELVOIRT
Op 17 en 18 juni is er een Open dag bij melkveebedrijf van Helvoirt in Ell. Aanleiding is de realisatie van een nieuwe rundveestal en monovergister. Diverse bedrijven verlenen medewerking aan de open dag. DSV zaden zal op 17 juni inzoomen op gras en stelt alvast een paar vragen aan René en Marcel van Helvoirt.

03.06.2022

ROUTE NAAR EEN GESLAAGDE ONDERZAAI IN MAIS

Een geslaagde onderzaai moet geen concurrentie voor mais vormen, stikstof opnemen en na de maisoogst doorgroeien. Wat kan een teler doen om de slagingskans te vergroten?

12.05.2022

HOEVEEL KAPITAAL LIGT OP UW KUILPLAAT?
Met de oplopende voer- en kunstmestprijzen wordt eigen gewonnen ruwvoer steeds waardevoller. Hoeveel kapitaal heeft u op de kuilplaat liggen? En wat is de huidige waarde van de eerste snede? In de praktijk wordt vaak gesproken over een prijs van ongeveer 15 cent per kg droge stof voor het ruwvoer. Lees hier hoe u de waarde berekent:

10.05.2022

VOEDERWAARDE IS MINSTENS ZO BELANGRIJK ALS OPBRENGST
Elk jaar en elk seizoen is anders, maar de basis en het doel voor elke veehouder is elk jaar hetzelfde: veel en goed ruwvoer winnen om zo makkelijk en zoveel mogelijk te melken tegen lage kosten. Lees hier hoe belangrijk voederwaarde is en hoe deze de melkuitgifte significant kan verhogen.

02.05.2022

DSV AG NEEMT NORTHSTAR SEED LTD IN CANADA OVER
Deutsche Saatveredelung AG (DSV), gevestigd in Duitsland en moederbedrijf van DSV zaden Nederland, en Northstar Seed Ltd., gevestigd in Canada, hebben aangekondigd dat de overname van 100% van de aandelen van Northstar Seed door DSV plaatsvond op 7 april 2022. 

29.04.2022

TIJD VOOR DE EERSTE SNEDE!
Tip van onze voederwaardespecialist: het is tijd voor de 1e snede! Elk voorjaar is het weer de vraag wanneer te beginnen met het maaien van de 1e snede. De ene veehouder kan niet wachten en begint vroeg, waar een ander juist langer wacht tot er een flinke snede gegroeid is. Tip: maak een plan!

19.04.2022

SCOREN MET DE EERSTE SNEDE
De eerste snede komt eraan en is de basis voor het winterrantsoen. Gemiddeld is dit oogstmoment goed voor 25 tot 30% van de jaaropbrengst. Daarnaast is het gras mals en heeft het een goede voederwaarde. Reden genoeg om dit dus tot een succes te willen maken.

08.04.2022

STIKSTOFEFFICIËNTIE SORGHUM
Wat is de stikstofefficiëntie van sorghum? Het Louis Bolk Instituut heeft hier onderzoek naar gedaan door middel van een bemestingsproef. Het doel was om inzichtelijk te krijgen wat de stikstofbenutting van sorghum is ten opzichte van mais bij verschillende mestsoorten.

01.04.2022

ONDERZOEK NAAR LATE ZAAI GROENBEMESTERS
Afgelopen jaar heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar groenbemesters bij late inzaai en heel late inzaai. Dit om te kijken of dit nog succesvol kan zijn later in het seizoen. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Biodiversiteit Veenkoloniën. 

30.03.2022

CELWANDVERTEERBAARHEID UITGELEGD
Wanneer men kijkt naar de kwaliteit en voederwaarde van ruwvoer zijn eiwit en energie de meest belangrijke eigenschappen. Met de teelt van gras wordt veel eiwit van eigen land gewonnen. Verteerbare celwanden zijn de basis voor energie en melkproductie. Hoe werkt dat eigenlijk?

30.03.2022

NIEUWE REALITEIT VRAAGT OM KWALITEIT
Kwaliteit en beschikbaarheid zijn momenteel hot issues in de graszadenmarkt. Steven Wiersema, Product en Sales Manager bij DSV zaden Nederland schetst het huidige beeld. Schaarste neemt toe en prijzen stijgen,’ vertelt hij

29.03.2022

DSV ZADEN GROEIT! 

Op dinsdag 29 maart 2022 nam DSV zaden Nederland feestelijk haar nieuwe magazijn in gebruik. DSV is de afgelopen jaren flink uit haar jasje gegroeid, dus de extra uitbreiding van 3900m² magazijnruimte is zeer noodzakelijk.

29.03.2022

WEERSEXTREMEN VRAGEN AANDACHT VOOR DIJKEN 
Met het huidige klimaat en stijgende temperaturen stijgt ook de waterspiegel. Echter door de klimaatveranderingen en de steeds grotere weersextremen vragen dijkversterking en –verhogingen steeds meer aandacht.

 

21.03.2022

N-MOBILISATIE: BESPAAR OP KOSTBARE MESTSTOFFEN
Met soortenrijke groenbemesters kan er flink bespaard worden op kostbare meststoffen. Een optimale teelt met een groenbemester kan tot maar liefst 100 kg/ha stikstof leveren voor de volgende oogst. Lees hier verder hoe dat werkt:

16.03.2022

NU IS HET MOMENT OM DOOR TE ZAAIEN
Grasland wordt actief bij een bodemtemperatuur van 5-8 graden Celsius. Deze temperaturen hebben we al bereikt. Dit betekent dat nu het juiste moment is om uw grassenbestand te verbeteren. Lees hier onze tips en aanbevelingen over het doorzaaien.

07.03.2022

Tips voor het inzaaien van de paardenweide
Het is voorjaar! Tijd om de conditie van de grasmat in de paardenweide eens goed te bekijken. Voor veel eigenaren van een paardenweide is het een dilemma: de keuze tussen opnieuw inzaaien of doorzaaien. In dit artikel geven wij tips om de juiste keuze te maken voor uw paardenweide.

25.02.2022

Een goede grasmat zet zoden aan de dijk
Een goed grassenbestand is cruciaal voor een goede grasproductie. Als veredelaars hebben wij daarom in een meerjarig onderzoek gekeken naar wat het effect is van verschillende grassoorten op de opbrengst en voederwaarde. 

18.02.2022

Kies nu het juiste zomerbloeimengsel
Het voorjaar is in aantocht. April is dé inzaaimaand voor zomerbloeiers. Gras wordt, waar mogelijk, steeds vaker gecombineerd met een soortenrijk bloeimengsel. 

15.02.2022

Een bloeiende akkerrand voor meer biodiversiteit
Akkerranden krijgen steeds meer aandacht in de landbouw. Om vele redenen is het een goed idee om een akkerrandmengsel te zaaien. In dit artikel geven we handvatten voor de keuze van het juiste akkerrandmengsel.

14.02.2022

Nieuw bij DSV: tagetes patula!
Tagetes patula is nieuw in het assortiment van DSV zaden Nederland. Tagetes (in de volksmond Afrikaantje genoemd) zorgt niet alleen voor prachtig oranje velden: ze is een sterke bestrijder van het wortellesie-aaltje. 

11.02.2022

Groen parkeren, een (eco-)logische keuze?Steeds vaker kiezen bedrijven en gemeenten voor een groene parkeerplaats: een duurzaam alternatief voor een traditionele parkeerplaats. De keuze van het juiste grasmengsel is hierbij een cruciale factor.

10.02.2022

Groenbemesters bewerken in het voorjaar?
Update van het PPE Groenbemestersonderzoek. Hoe komen de onderzochte groenbemesters de winter door? Advies voor het bewerken van een groenbemester in het voorjaar 

08.02.2022

Bemesten eerste snede 
De huidige kunstmestprijzen zijn hoog, er is nog veel onduidelijkheid over derogatie en op sommige plaatsen raken de mestputten al aardig vol. Des te meer redenen om nauwkeurig te kijken hoe de beschikbare mest wordt ingezet. Lees verder voor tips:

19.01.2022

Grasland scheuren of vernietigen ?
Dat mag met grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding.. Lees hier de regels:

14.01.2022

Grasgids 2022
De nieuwe Grasgids voor 2022 is vanaf nu te downloaden op onze website.

10.01.2022

Efficiënt omgaan met stikstof

Door het inzetten van de juiste gewassen binnen een bouwplan kan de behoefte van stikstof uit (kunst)mest flink naar beneden worden gebracht. Hier volgen 3 tips:

07.01.2022

Soortenrijk grasland in de praktijk
André en Anja Teunissen uit Wilp kozen voor soortenrijk grasland en delen hun praktijkervaring.

06.01.2022

De nieuwe generatie sorghum
Sorghum is bezig met een opmars in Noordwest-Europa. Om ervoor te zorgen dat de sorghum beter aansluit bij ons klimaat en onze ruwvoerrantsoenen ontwikkelen wij nieuwe sorghumrassen.

06.01.2022

EUROGRASS® Sportivo doorstaat Maaswater
Je zal het maar meemaken: je hebt net een camping ingezaaid voor nieuw gras en dan volgt er een fikse overstroming. Dit gebeurde bij Landschapscamping De Kop in Middelaar.

16.12.2022

10e Topkuil editie wederom succes
Verslag Topkuil 10e editie en vooruitblik op de toekomst: hoe zien de topkuilen eruit over 10 jaar?

Archief