EUROGRASS MAAIMINDER

PDF DATASHEET

Profiel

Een snelle beginontwikkeling met daarna weinig lengtegroei. Rassen geselecteerd om minder te groeien in de lengte. Dit verschil kan oplopen tot 25% minder lengtegroei. Minder maaien met behoud van een dichte zode.

  • Snelle bloeiontwikkeling met daarna weinig lengtegroei
  • Rassen geselecteerd om minder te groeien in de lengte
  • Minder maaien met behoud van een dichte zode

Componenten

10% Engels raaigras
20% Veldbeemd
20% Gewoon roodzwenkgras
50% Roodzwenk forse uitlopers

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

10% Engels raaigras
20% Veldbeemd
20% Gewoon roodzwenkgras
50% Roodzwenk forse uitlopers

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Zaaitype

Nieuw zaaien
Nieuw zaaien

Gebruiksdoel

Parken
+ + +
Langs wegen
+ + +
Overal waar sierwaarde belangrijk is maar maaien/bemesten ongewenst
+ + +
Parken
+ + +
Langs wegen
+ + +
Overal waar sierwaarde belangrijk is maar maaien/bemesten ongewenst
+ + +

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 150 kg/ha
Zaaihoeveelheid 150 kg/ha

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.