Na de oogst wilt u als teler zo spoedig mogelijk weten wat uw perceel dit jaar opgebracht heeft. Omdat de analyses vaak laat binnen komen duurt het even  voordat u de afrekening binnen krijgt. Om alvast een inschatting te kunnen maken wat uw perceel heeft opgebracht ziet u hieronder een voorbeeld afrekening. Met deze gegevens kunt u een schatting maken van uw daadwerkelijke afrekening.
Voorbeeld afrekening
Aangeleverd kg droog zaad10000
Afval percentage 10%
Gewicht Schoon zaad9000
Prijs per 100 kg (€) 125
Afrekening voor kosten (€)11250
Schoningskosten (€) 706
Monstername (€)58,50
Analyse onderzoek (€)105,60
Kisten bijdrage (€)130
Totale kosten (€)986,65
Door u te ontvangen (€)10263,35