Profiel

Gele mosterd met verdikt blad en extra waslaag. Deze gele mosterd levert meer energie naar het blad, is vlotter afbreekbaar en zorgt voor meer voeding van het bodemleven. Reduceert bietencysteaaltjes BCA2.

  • BCA2, reduceert bietencystenaaltjes
  • Meer voeding in het bodemleven
  • Meer energie naar het blad, vlotter afbreekbaar

Zaai hoeveelheid

Zaaiadvies: 20-25 kg/ha

Zaaidatum

Optimale uitzaai: van 15 augustus tot half september

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.