Na een aanvankelijk trage ontwikkeling kan rietzwenk zeer diep wortelen en is dan goed bestand tegen droogte of wateroverlast. Rietzwenk wordt ook steeds vaker ondergezaaid in wintertarwe
 
Asterix
Rietzwenk die als groenbemester met een aangepaste spruit/wortel verhouding zorgt voor meer ondergrondse massa.
 
Zaaiadvies
Uitzaai met wintertarwe: 15 - 20 kg/ha
Uitzaai over vorst in wintertarwe (december-februari) 15 - 20 kg/ha