Bestrijding zwarte roest

22.05.2024

RIETZWENK:
In het verleden hebben we in het ras Manitou zwarte roest gevonden. Een preventieve bespuiting loont. De toegelaten middelen zijn Prosaro en Rudis.

Tijdstip en weersomstandigheden
Wij adviseren: 1 liter Prosaro per ha. Het meest gunstige tijdstip van spuiten is net voor de bloei (circa 23-28 mei).  De ontwikkeling van uw perceel is afhankelijk van zaaitijdstip en weersomstandigheden.

ENGELS RAAIGRAS:
Afgelopen jaar hebben we goede ervaringen opgedaan met de toepassing van Amistar vroeg in het seizoen. Voor 2024 is een vrijstelling aangevraagd door de gezamenlijke graszaadbedrijven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) stelt dit jaar echter extra voorwaarden aan de inzet van Amistar in Engels raaigras. Het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater is hiervoor het voornaamste argument. De belangrijkste extra eis is dat de toepassing van Amistar gebeurt onder “Gecontroleerde Distributie”. Wat dit voor u als teler betekent, kunt u teruglezen in onze nieuwsbrief Teeltadvies mei 2024.pdf

Van Amistar kunnen we een preventieve werking verwachten. Prosaro werkt vooral curatief.

Ons advies:

  • Rond de doorschietdatum of ca 3 weken na een eerste bespuiting: 1 L Amistar / ha
  • Bij zwarte roest besmetting of na de bloei 1 L Prosaro / ha

Afgelopen jaar was de druk relatief laag ondanks een droog en zonnig voorjaar.

Dit jaar verwachten we een normale druk vanwege de zachte winter en het (tot nu toe) natte voorjaar.
Blijf alert: bij een vroege roest-aantasting is het opbrengstverlies aanzienlijk.