Bestrijding zwarte roest

Tijdelijke vrijstelling Amistar

Evenals voorgaande jaren heeft Amistar weer een tijdelijke vrijstelling gekregen in Engels raaigras ter bestrijding van zwarte roest. De vrijstelling loopt van 1 mei – 28 augustus 2023 voor 2x 1 L Amistar / ha. Als toepassingsvoorwaarde is bij percelen die grenzen aan oppervlaktewater het gebruik van een driftreducerende techniek uit tenminste de klasse DRT95 voorgeschreven.
Van Amistar kunnen we een preventieve werking verwachten. Prosaro werkt vooral curatief.

Ons advies:

  • Nu bij de groeiregulatie 0,5-0,75 L Amistar / ha (hoogste dosering bij meeldauw of kroonroest)
  • 3 weken later of in ieder geval voor de bloei 1 L Amistar / ha
  • Bij zwarte roest besmetting of na de bloei 1 L Prosaro / ha

Afgelopen jaar was de druk relatief laag ondanks een droog en zonnig voorjaar.

Dit jaar verwachten we een normale druk vanwege de zachte winter en het (tot nu toe) natte en koele voorjaar. Blijf echter alert: bij een vroege roest aantasting is het opbrengstverlies aanzienlijk.