Kwaliteit van paardenweide

De smakelijkheid van het gras hangt veel af van het stadium. Jong gras met 1 of 2 bladeren is fris en sappig met een hoog eiwitgehalte. Gras in een ouder stadium met 3 of 4 bladeren is armer aan eiwit, maar heeft meer structuur en vezels.

Het grasbestand heeft veel invloed op de smakelijkheid. Grassen met een hoge smaakkwaliteit zijn Engels raaigras, timothee, beemdlangbloem en veldbeemdgras. De grassen met een slechte smakelijkheid zijn Ruwbeemdgras, kweekgras, kropaar en straatgras. Zorg voor een juiste samenstelling door tijdig opnieuw in te zaaien of door te zaaien.

De rol van fructaan en hoefbevangenheid

Bij gras voor paarden verdient één inhoudsstof extra aandacht. Uit onderzoek van de Australische professor Christopher Pollitt is gebleken dat fructaan (koolhydraat) de veroorzaker van hoefbevangenheid bij paarden is.

Fructaan is een tussenproduct in de groei van de plant. Zodra niet alle bouwstenen aanwezig zijn om fructaan om te zetten in de groei van de plant, stapelt fructaan zich op. Dit komt voor bij een te lage temperatuur (in het voorjaar), te weinig water of te weinig bemesting. Ook onder de 5 graden neemt het fructaan gehalte toe in de plant. Uit meerjarig Duits onderzoek is gebleken dat Kropaar, Timothee, Roodzwenkgras en Beemdvossenstaart gemiddeld genomen een lager fructaan gehalte bezitten dan bijvoorbeeld Engels raaigras en  Veldbeemdgras. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de jaarinvloeden soms groter zijn dan de onderlinge verschillen tussen de grassen.

Uit het onderzoek van Christopher Pollitt blijkt dat alle proefpaarden met een inname van 7,5 gram fructaan op een dag, binnen 48 uur hoef-bevangen waren. Om de grenswaarde van 7,5 gram te bereiken zou een paard van 500 kg dagelijks 36,6 kg droge stof uit gras moeten eten. Daarvoor heeft een paard echter minstens 2,5 dag nodig. Onder normale omstandigheden is er dus niets aan de hand. Maar bij zeer hoge fructaan-gehaltes (bijvoorbeeld door een combinatie van zeer lage temperaturen in september en een ongunstig grassenbestand) kunnen er wel problemen optreden. Deze problemen zijn te voorkomen door fructaan arme grassoorten in te zaaien, zoals timothee, kropaar en roodzwenkgras.

Tips

  • Zaai een fructaan-arme grasmengsel
  • ’s middags beweiden tijdens de vroege weideperiode (mei, juni)
  • ’s morgens beweiden tijdens de late weideperiode (juni, augustus)
Kruidenmengsels

Kruiden kunnen de smakelijkheid en voedingswaarde van de paardenweide bevorderen. Ook verbetert het de vitaliteit van het paard. Het kruidenmengsel wordt gebruikt bij nieuwe inzaai. Ze worden bijgemengd met een zaaihoeveelheid van 1,5 kg/ha. Het is belangrijk om de kruiden met nieuwe inzaai te zaaien, omdat bij door-zaai de kruiden niet goed boven de bestaande grassen uitkomen. Met kruidenmengsel worden gemakkelijk preventief verschillende problemen zoals prikkelende ademwegen en maag- en darmproblemen, voorkomen. Het kruidenmengsel beslaat ongeveer 2% van de gehele grasmat.