Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MilkMore 13

Grasmengsel voor melkvee 5-7 jarig

Veel maaien met speciale klaver voor extra melkeiwit.


  • Met rode klaver Milvus : deze ‘mattenklee’ blinkt uit in persistentie zodat de rode klaver langer in de zode blijft.
      Klein aandeel witte klaver om lege ruimtes op te vullen.
  • Optimale stikstofbinding, klaver geënt met rhizobium bacteriën.
  • Met Tetrax, de eerste tetraploïde beemdlangbloem. Tetrax is breedbladig en ook goed verteerbaar bij een zware snede.
  • Vitaal en gezond, de bladgezondheid is uitstekend zowel voor kroonroest als bladvlekkenziekte.
  • Veel en zwaar maaien, met klaver voor extra eiwit en gezonde koeien.

De grassen komen in het voorjaar iets later op gang om ruimte te gevan aan de klavers die moeten zorgen voor extra eiwitproductie. Eerste snede(s) normaal bemesten, later levert de klaver stikstof.

Geschikt voor Nieuw inzaai

Samenstelling

Aandeel Soorten
15% Tetrax tetraploïd beemdlangbloem (MI)
33% Estrada tetraploïd Engels raaigras (MI)
20% Explosion tetraploïd Engels raaigras (MI)
20% Arelio diploïd Engels raaigras
10% Milvus diploïde rode klaver mattenklee
2% Liflex witte klaver

Teeltadvies

Inzaai 45-50 kg / ha, ondiep (0,5 cm)
Optimale uitzaai Eind April - September

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.