TERRALIFE® - BETAMAXX TR

PDF DATASHEET

Profiel

TerraLife® BetaMaxx TR is ontwikkeld vóór de teelt van suikerbieten en past op bodems met voldoende hoge pH. De diepwortelende Deeptill TR bladrammenas vriest 's winters kapot en laat zuurstof in de bodem toe, waardoor de bodem in het voorjaar sneller opwarmt. Eerder zaaien is daardoor goed mogelijk!

  • Past zeer goed na een vroegruimend gewas
  • Geschikt op bedrijven die mulchen en directzaai van bieten toepassen in het voorjaar
  • Met Deeptill TR bladrammenas om een lichte ploegzool te doorgronden en zuurstof in de bodem te brengen
  • Activeert het bodemleven
  • Kies voor EasyGreen Trident Plus indien percelen besmet zijn met bietencystenaaltjes

Componenten

63% vlinderbloemigen
13% kruisbloemigen
alexandrijnse klaver, erwten, facelia, niger, Japanse haver, Ethiopische mosterd, zomerwikken, serradella, vlas, bladrammenas Deeptill TRDeeptill
63% vlinderbloemigen
13% kruisbloemigen
alexandrijnse klaver, erwten, facelia, niger, Japanse haver, Ethiopische mosterd, zomerwikken, serradella, vlas, bladrammenas Deeptill TRDeeptill

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid 30 - 40 kg/ha
Zaaitijdstip eind juli tot 20. augustus
Zaaihoeveelheid 30 - 40 kg/ha
Zaaitijdstip eind juli tot 20. augustus

Afbeeldingen

De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2021, wijzigingen voorbehouden.