Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MilkMore 14

Grasmengsel voor melkvee 7-10 jarig

100% Tetraploïd engels raai voor veel en zwaar maaien. Moderne tetra’s combineren productie en persistentie.


- Meer melkeiwit bij maaien : extra suiker en betere celwandverteerbaarheid met 3 Milk Index rassen zorgen voor een betere benutting van het graseiwit.

- 80% Explosion, VEM-score 103 en 112 opbrengst in de eerste snede

- Hoge N-efficiëntie : door zware doorworteling en enorme groeikracht.

- Hoge jaaropbrengst : bij maaien, maar ook bij beweiden.

- Veel en zwaar maaien : de hoogverteerbare rassen vallen minder terug in verteerbaarheid bij zwaarder maaien. Dezelfde productie met één maaisnede scheelt in arbeid en in kosten.

- Structuur? Gespreide doorschietdata zorgen voor structuur in zowel de 1e als 2e snede.

- Ook voor weiden? De donkere tetra's hebben een iets opener groeiwijze maar kunnen ook worden beweid.

- Vitaal gezond gras : de kroonroestresistentie is gemiddeld 8,5! Met name Estrada scoort uitstekend op resistentie tegen bladvlekken. Smakelijk en vitaal gras dat graag wordt gevreten.

- Ook voor doorzaai : het zwaardere zaad van tetraploïden heeft extra reserves voor een snelle opkomst.

Geschikt voor Nieuw inzaai, Doorzaai

Samenstelling

Aandeel Soorten
80% Explosion tetraploïd engels (MI)
10% Binario tetraploïd engels (MI)
10% Estrada tetraploïd engels (MI)

Teeltadvies

Inzaai 45-50 kg / ha
Doorzaai 25 kg / ha

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.