Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MilkMore 14

Grasmengsel voor melkvee 7-10 jarig

100% tetraploïd engels raaigras voor veel en zwaar maaien. De moderne tetra’s combineren een hoge productie met een goede persistentie. Zaad van tetraploïden is zwaarder dan van diploïden. Het zwaardere zaad heeft extra reserves en COUNTRY MilkMore 14 is daarom ook bijzonder geschikt voor doorzaai.


+ meer melkeiwit bij maaien, gestimuleerd door extra suikers om het graseiwit beter te benutten in de pens. Binario heeft bovendien een verhoogd eiwitgehalte

+ hoge N-efficiëntie, door zware doorworteling en enorme groeikracht

+ hoge jaaropbrengst, onder maaien, maar ook bij beweiden

+ veel en zwaar maaien, een hoog verteerbaar laat doorschietend ras als Estrada valt minder terug in verteerbaarheid bij zwaarder maaien. Dezelfde productie met één maaisnede scheelt in arbeid en in kosten

+ structuur? Gespreide doorschietdata zorgen voor structuur in zowel de 1e als 2e snede.

+ ook voor weiden? De donkere tetra's hebben een iets opener groeiwijze, maar kunnen ook functioneren in een omweidingssysteem.

+ vitaal gezond gras, de kroonroestresistentie is gemiddeld 8,5 ! Met name Estrada scoort uitstekend op resistentie tegen bladvlekkenziekte. Smakelijk en vitaal gras dat graag wordt gevreten,

+ ook voor doorzaai, het zwaardere zaad van tetraploïden heeft extra reserves voor een snelle opkomst

 

Geschikt voor Nieuw inzaai, Doorzaai

Samenstelling

Aandeel Soorten
33% Binario tetraploïd Engels raaigras (MI)
33% Maurizio tetraploïd Engels raaigras
34% Estrada tetraploïd Engels raaigras (MI)

Teeltadvies

Inzaai 45-50 kg/ha
Doorzaai 25 kg/ha

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.