Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MilkMore 14

Grasmengsel voor melkvee 7-10 jarig

100% Tetraploïd engels raai voor veel en zwaar maaien. Moderne tetra’s combineren productie en persistentie.


  • Meer melkeiwit bij maaien, extra suiker en betere celwandverteerbaarheid met 3 Milk Index rassen zorgen voor een betere benutting van het graseiwit.
  • 80% Explosion, VEM-score 103 en 112 opbrengst in de eerste snede
  • Hoge N-efficiëntie, door zware doorworteling en enorme groeikracht.
  • Hoge jaaropbrengst, bij maaien, maar ook bij beweiden.
  • Veel en zwaar maaien, de hoogverteerbare rassen vallen minder terug in verteerbaarheid bij zwaarder maaien. Dezelfde productie met één maaisnede scheelt in arbeid en in kosten.
  • Structuur, gespreide doorschietdata zorgen voor structuur in zowel de 1e als 2e snede.
  • Ook voor weiden, De donkere tetra's hebben een iets opener groeiwijze maar kunnen ook worden beweid.
  • Vitaal gezond gras, de kroonroestresistentie is gemiddeld 8,5! Met name Estrada scoort uitstekend op resistentie tegen bladvlekken. Smakelijk en vitaal gras dat graag wordt gevreten.
  • Ook voor doorzaai, het zwaardere zaad van tetraploïden heeft extra reserves voor een snelle opkomst.

Geschikt voor Nieuw inzaai, Doorzaai

Samenstelling

Aandeel Soorten
80% Explosion tetraploïd engels (MI)
10% Binario tetraploïd engels (MI)
10% Estrada tetraploïd engels (MI)

Teeltadvies

Inzaai 45-50 kg / ha
Doorzaai 25 kg / ha

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies