Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MilkMore 14

Grasmengsel voor melkvee 7-10 jarig

100% tetraploïd engels raaigras voor veel en zwaar maaien. De moderne tetra’s combineren een hoge productie met een goede persistentie. Zaad van tetraploïden is zwaarder dan van diploïden. Het zwaardere zaad heeft extra reserves en COUNTRY MilkMore 14 is daarom ook bijzonder geschikt voor doorzaai.


+ meer melkeiwit bij maaien, gestimuleerd door extra suikers om het graseiwit beter te benutten in de pens. Binario heeft bovendien een verhoogd eiwitgehalte.

+ hoge N-efficiëntie, door zware doorworteling en enorme groeikracht.

+ hoge jaaropbrengst, onder maaien, maar ook bij beweiden.

+ veel en zwaar maaien, de hoogverteerbare rassen vallen minder terug in verteerbaarheid bij zwaarder maaien. dezelfde productie met één maaisnede scheelt in arbeid en in kosten.

+ structuur? Gespreide doorschietdata zorgen voor structuur in zowel de 1e als 2e snede.

+ ook voor weiden? De donkere tetra's hebben een iets opener groeiwijze maar kunnen ook worden beweid.

+ vitaal gezond gras, de kroonroestresistentie is gemiddeld 8,5 ! Met name Estrada scoort uitstekend op resistentie tegen bladvlekken. Smakelijk en vitaal gras dat graag wordt gevreten.

+ ook voor doorzaai, het zwaardere zaad van tetraploïden heeft extra reserves voor een snelle opkomst.

 

Geschikt voor Nieuw inzaai, Doorzaai

Samenstelling

Aandeel Soorten
33% Binario tetraploïd Engels raaigras (MI)
33% Maurizio tetraploïd Engels raaigras
34% Estrada tetraploïd Engels raaigras (MI)

Teeltadvies

Inzaai 45-50 kg/ha
Doorzaai 25 kg/ha

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.