Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MilkMore 15

Grasmengsel voor melkvee 7-10 jarig

Een combinatie van het beste tetraploïd en diploïd Engels raaigras met gecoate Presto timothee. Voor maaien en weiden.


+ meer melkeiwit, zowel bij maaien als weiden

+ hoogste voederwaarde met 4 Milk Index rassen, die een hoge verteerbaarheid combineren met extra koolhydraten

+ vroege 1e snede, Presto, Arelio en Maurizio scoren hoog in de 1e snede op de Rassenlijst

+ hoge jaaropbrengst, zowel bij maaien als beweiden met de nieuwe topper Arelio

+ superieure bladgezondheid, hoge kroonroestresistentie (van 7,6 tot 8,5) maar ook aandacht voor resistentie tegen bladvlekkenziekte

+ met Presto DynaSeed, de DynaSeed coating op de fijnzadige timothee zorgt voor een betere opkomst, zeker onder moeilijke omstandigheden

Geschikt voor Nieuw inzaai, Doorzaai

Samenstelling

Aandeel Soorten
10% Arelio diploïd Engels raaigras
10% Kaiman diploïd Engels raaigras (MI)
20% Maurizio tetraploïd Engels raaigras
20% Rossimonte diploïd Engels raaigras (MI)
20% Estrada tetraploïd Engels raaigras (MI)
20% Presto Dynaseed timothee (MI)

Teeltadvies

Inzaai 45-50 kg/ha
Doorzaai 25 kg/ha

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.