Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MilkMore 15

Grasmengsel voor melkvee 7-10 jarig

Combinatie van het beste tetraploïd en diploïd Engels raaigras met gecoate timothee. Voor maaien en weiden.


- Meer melkeiwit : zowel bij maaien als weiden.

- Hoogste voederwaarde : met Milk Index rassen Explosion en Estrada die een hoge verteerbaarheid combineren met extra koolhydraten.

- Vroege 1e snede : Aturo, Arelio en Explosion scoren hoog in de 1e snede op de Rassenlijst.

- Hoge jaaropbrengst : zowel bij maaien als beweiden met de nieuwe topper Explosion.

- Superieure bladgezondheid : hoge kroonroestresistentie (van 7,6 tot 8,8) maar ook aandacht voor resistentie tegen bladvlekkenziekte.

- Met Aturo DynaSeed : de coating op de fijnzadige timothee zorgt voor een betere opkomst, zeker onder moeilijke omstandigheden. Aturo timothee wordt niet aangetast door kroonroest, is zeer smakelijk, zorgt voor balans in het mengsel en voor meer structuur bij een maainsede.

Geschikt voor Nieuw inzaai, Doorzaai

Samenstelling

Aandeel Soorten
20% Arelio diploïd Engels raaigras
25% Explosion tetraploïd Engels raaigras (MI)
20% Rossimonte diploïd Engels raaigras
15% Estrada tetraploïd Engels raaigras (MI)
10% Aturo Dynaseed timothee
10% Aturo timothee

Teeltadvies

Inzaai 45-50 kg / ha
Doorzaai 25 kg / ha

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.