Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MilkMore 16

Grasmengsel voor melkvee 7-10 jarig

Mengsel met 80% diploïd engels raaigras én 20% timothee. Voor intensieve beweidings systemen waar een dichte zode vereist is.


+ meer melkeiwit bij weiden, Kaiman Engels raaigras blinkt uit met een hoge opbrengst met veel energie. De opbrengstpiek van Kaiman ligt bij de 2e snede als er volop beweid kan worden
Ook Rossera is een diploïd met een hoog suikergehalte en een uitstekende verteerbaarheid

+ dichte zode, de groeiwijze van diploïd Engels raaigras past uitstekend bij beweiding. Arnando scoort de beste standvastigheid van de Rassenlijst en een dichte zode. Een dichte zode onderdrukt onkruid en vermindert de kans op zand in de kuil bij maaien

+ hoge opbrengst, zowel vroeg in het voorjaar maar ook in de zomer en in het najaar.Kaiman, Arnando en Rossera scoren hoog onder beweiding

+ met Presto DynaSeed, de DynaSeed coating op de fijnzadige timothee zorgt voor een betere opkomst, zeker onder moeilijke omstandigheden. Presto timothee wordt niet aangetast door kroonroest, is zeer smakelijk, zorgt voor balans in het mengsel en voor meer structuur bij een maaisnede

Geschikt voor Nieuw inzaai, Doorzaai

Samenstelling

Aandeel Soorten
20% Kaiman diploïd Engels raaigras (MI)
20% Arnando diploïd Engels raaigras
40% Rossera diploïd Engels raaigras (MI)
20% Presto Dynaseed timothee (MI)

Teeltadvies

Inzaai 45 kg/ha
Doorzaai 25 kg/ha

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.