Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MilkMore 16

Grasmengsel voor melkvee 7-10 jarig

80% Diploïd Engels raaigras en 20% timothee. Voor intensieve beweidingssystemen waar een dichte zode vereist is.


- Meer melkeiwit bij weiden : Laat doorschietende rassen zorgen voor bladrijk gras en weinig stengels. Hoge kroonroestresistentie (7,9 - 8,5) verzekert een hoge opname en veel melkeiwit.

- Dichte zode : de groeiwijze van diploïd Engels raaigras past uitstekend bij beweiding. De rassen scoren een hoge standvastigheid en een dichte zode. Een dichte zode onderdrukt onkruid en vermindert de kans op zand in de kuil bij maaien.

- Hoge opbrengst : zowel vroeg in het voorjaar als ook in de zomer en in het najaar. Armetto, Arnando en Rossimonte scoren hoog bij beweiding.

- Met Aturo DynaSeed : de coating op de fijnzadige timothee zorgt voor een betere opkomst, zeker onder moeilijke omstandigheden. Aturo timothee wordt niet aangetast door kroonroest, is zeer smakelijk, zorgt voor balans in het mengsel en voor meer structuur bij een maaisnede.

Geschikt voor Nieuw inzaai, Doorzaai

Samenstelling

Aandeel Soorten
20% Armetto diploïd Engels raaigras
20% Arnando diploïd Engels raaigras
40% Rossimonte diploïd Engels raaigras
10% Aturo Dynaseed timothee
10% Aturo timothee

Teeltadvies

Inzaai 45 kg / ha
Doorzaai 25 kg / ha

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.