Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

COUNTRY MultiLife 16

Soortenrijk, vooral geschikt voor meerjarig weiden


+ verbetert de bodemstructuur, diverse wortelpatronen

+ goede biodiversiteit, goed voor koe en omgeving

+ goede opbrengst, in proeven komt een hoger opbrengstniveau naar voren dan met Engels raaigras

+ smakelijk bij beweiding

+ vraagt minder stikstof

Samenstelling

Aandeel Soorten
7 componenten Grassen, klavers en kruiden

Teeltadvies

Inzaai 40 kg/ha, ondiep zaaien (0,5 cm)
Optimale uitzaai eind april - september