Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Milk Index

Met de juiste rassen meer melk

Een hoge voederwaarde is een belangrijk kenmerk voor de grassenkwekers van DSV zaden. Jarenlange en consequente selectie op verteerbaarheid en suikergehalte heeft geleid tot rassen waar meer melk mee geproduceerd kan worden.  
Wetenschappelijke studies tonen aan dat een toename van de verteerbaarheid van ruwvoer met 1% de melkproductie met 0,25 kg/koe/dag kan verhogen. Een betere celwandverteerbaarheid verhoogt ook de fosforbenutting in de koe. Daardoor kan de fosfaatkringloop verbeteren. Bij DSV zaden krijgen de rassen met een aantoonbare hogere voederwaarde met kenmerk ‘ Milk Index’. Het ras Aston Energy engels raaigras was het eerste ras met dit kenmerk vanwege zijn extreem hoge voederwaarde.

Rassen met Milk Index indicatie:   

Engels raaigras

  • Binario
  • Kaiman
  • Rossera
  • Estrada
  • Explosion
  • Maiko

Timothee

  • Presto

Beemdlangbloem

  • Tetrax        
 

Klik op de afbeelding voor de uitvergrootte versie

  

De 4 pijlers voor een verhoging van de melkeiwit productie uit gras:

1) Betere stikstofbenutting. Door het combineren van grassoorten en -rassen kan het groeiseizoen worden verlengd, de doorworteling worden verbeterd en het bodemleven worden geactiveerd. Stikstof spoelt niet uit maar wordt maximaal benut.

2) Hogere drogestofproductie per kg N. Hoogproductieve rassen produceren tot wel 10% meer drogestof bij een zelfde stikstofgift en gaan dus veel efficiënter om met beschikbare stikstof.

3) Hogere drogestofopname. Smakelijk, gezond en vitaal gras met veel suikers wordt beter gevreten, zowel bij beweiding als op stal.

4) Grasrassen met een verhoogde voederwaarde. Voldoende pensenergie uit gras draagt bij aan een efficiënte transformatie van graseiwit in microbieel eiwit en in melkeiwit. Gras met een betere celwandverteerbaarheid en meer suiker maakt een hogere melkeiwitproductie mogelijk.
Rassen met het MilkIndex logo blinken uit in deze eigenschappen.

                                                                                       


X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.