Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Overzicht TerraLife

TerraLife - rendabel vergroenen

TerraLife is de bouwsteen om vergroening en bodemweerbaarheid met elkaar te verbinden.
Door goedgekeurde TerraLife groenbemestermengsels te telen kunt u voldoen aan de
vergroeningseisen zoals deze in december 2016 zijn gepubliceerd.
Tegelijkertijd wordt uw bodem verrijkt en het bodemleven gestimuleerd. Ons TerraLife concept
bevat mengsels met een veelvoud van soorten die allemaal een specifieke bijdragen leveren in de bodem.
De mengsels zijn door jarenlange ervaring uitgebalanceerd zodat de verzaaibaarheid goed is
en alle componenten tot hun recht komen. 
Klik hier voor de video waarin de meerwaarde van het TerraLife groenbemester-concept getoond wordt.

Voor de DSV TerraLife groenbemesterbrochure 2017 klikt u >> HIER.

{{row.listItems[0].value}} NIEUW
{{item.title}}: