Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

TerraLife® - BetaMaxx TR

Tussengewas

TerraLife® BetaMaxx TR is ontwikkeld vóór de teelt van suikerbieten en past op bodems met voldoende hoge pH. De diepwortelende Deeptill TR bladrammenas vriest 's winters kapot en laat zuurstof in de bodem toe, waardoor de bodem in het voorjaar sneller opwarmt. Eerder zaaien is daardoor goed mogelijk!

  • Past zeer goed na een vroegruimend gewas
  • Geschikt op bedrijven die mulchen en directzaai van bieten toepassen in het voorjaar
  • Met Deeptill TR bladrammenas om een lichte ploegzool te doorgronden en zuurstof in de bodem te brengen
  • Activeert het bodemleven
  • Kies voor TerraLife® NemaControl indien percelen besmet zijn met bietencystenalltjes
  • Nu met Redbone ethiopische mostord voor droogtetolerantie en extra onkuidonderdrukking

Tussengewas: Zomer tussengewas

Samenstelling

AandeelSoorten
11% Deeptill TR bladrammenas
8% Alexandrijnse klaver
25% Erwten
6% Facelia
4% Niger
14% Japanse haver
30% Zomerwikken
2% Ethiopische mosterd Redbone
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

Zaaizaadhoeveelheid30-40 kg/ha (voor vergroening > 37 kg/ha)
Uitzaaitermijneind juli tot 20 augustus
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.