Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

TerraLife Landsberger Gemenge

Tussengewas

Dit mengsel wordt gebruikt voor voederdoeleinden én voor groenbemesting

  • Hoog opbrengend tussengewas met veel eiwit en hoge voederwaarde
  • Stikstofbinding door zowel inkarnaatklaver als voederwikken
  • Kan ook onder dekvrucht worden gezaaid
  • Betere verkruimeling van bodem met meer regenwormen

Tussengewas: Zomer-/Winter tussengewas

Samenstelling

AandeelSoorten
30% Inkarnaat klaver
50% Italiaans raaigras
20% Wikken
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

Zaaizaadhoeveelheid50 - 70 kg/ha (70 kg. bij voederwinning)
Uitzaaitermijntot eind september. Als ondervrucht vanaf midden mei (bv. in wintertarwe of maïs)