Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

TerraLife® - SolaRigol TR

Tussengewas

Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten als Tillage Rammenas en vlas. Deze soorten zijn door hun specifieke wortelgroei in staat bodemlagen te doorgronden en verbeteren de infiltratiecapaciteit.

 

  • De andere plantensoorten in het mengsel dienen voor een snelle bedekking en intensieve doorworteling
  • Naast een goede beworteling ook een flinke bovengrondse biomassa
  • Vlinderbloemigen zorgen voor stikstof-productie, goede humusopbouw en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën. Vlas verbetert de beschikbaarheid van silicium
  • Past o.a. vóór aardappelteelt maar ook als akkerrand

Tussengewas: Zomer tussengewas

Samenstelling

AandeelSoorten
6% Alexandrijnse klaver
2% Ethiopische Mosterd
1% Deder
7% Vlas
15% Niger
20% Japanse haver
14% Bladrammenas Deeptill TR
35% Zomerwikken
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

Zaaizaadhoeveelheid30-40 kg/ha (voor vergroening > 34 kg/ha)
Uitzaaitermijntot 20 augustus
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.