Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

Nutri Honey

Sorghum bicolor x Sorghum Sudanese

Innovatief alternatief voor snijmais

De hoge opbrengst onder droge of extreme omstandigheden, de relatief eenvoudige teelt en het gunstige effect op de bodem brengen deze exoot bij de praktijk in beeld. Er zijn veel types sorghum. Nutri Honey is een hybride van Sorghum biocolor x Sorghum sudanense. Het is een type dat 2-3 meter hoog wordt en kan worden gehakseld en ingekuild.
De huidige generatie van het tropische gewas sorghum is vrij koudegevoelig en wordt gezaaid vanaf 15 mei of bij een bodemtemperatuur van 12-14 graden. Bij tijdige zaai rijpt Nutri Honey in oktober af.
Check altijd de Tabel Gewascodes voor de status van dit gewas. Per 2 maart 2018 staat sorghum als een apart gewas vermeld met code 3519. Dan geldt sorghum in hoofdteelt als een 3e gewas naast gras en mais.

Teelthandleiding

 • Zaaiadvies: 10 kg/hectare(30 planten/m2). Het zaadje van sorghum is veel
  kleiner dan bij mais. Sorghum zaad is veel kleiner dan maiszaad. Qua formaat ligt het dichter bij pillenzaad van bieten. De grootte van het zaad kan variëren per partij. Zaaien met een bietenzaaimachine is mogelijk, controleer vooraf of de zaaischijven geschikt zijn. Het zaad in de rij op moet op 6-7 cm komen te liggen. De rijafstand is 50 cm, aanvullend schoffelen is mogelijk. Een andere mogelijkheid is volvelds zaaien, bij voorkeur met een machine met trechtervormige zaaibak. Een nokkenradzaaimachine is ook mogelijk. Schoffelen kan dan niet
 • Optimale uitzaaitijd: bij bodemtemperatuur van 12-14 graden;dus rond half mei
 • Bemesting: Sorghum heeft een goede stikstof efficiëntie: 1ste gift van 50-70 kg is
  voldoende. Daarna een tweede gift van 50kg. De stikstof kan ook worden
  gegeven in de vorm van drijfmest. Teveel stikstof kan leiden tot legering.
  60-80 kg P2O5/ha;120-150 kg K2O; voldoende kalium is belangrijk voor een
  goede ontwikkeling van een stevige stengel.
 • Gewasbescherming: Een onkruidvrij perceel heeft de voorkeur, sorghum heeft
  een trage beginontwikkeling. Momenteel is alleen het middel Callisto toegelaten in
  sorghum, (dosering 0,75 - 1,0 ltr per ha) maar kan bij verkeerde toepassing ook
  schade in sorghum veroorzaken. Vivendi 100 is sinds kort toegelaten (dosering
  volgens etiket maximaal 1,2 ltr per ha met 200-400 l water, werking in de praktijk
  is nog niet bekend, een proefbespuiting wordt aanbevolen)
 • Opbrengst sorghumsilage: 10-30 ton droge stof/ha. De energiewaarde van sorghum is lager dan bij snijmais. Sorghum bevat weinig zetmeel en meer suiker. De eiwit en structuurwaarde ligt hoger. Ruweiwitgehalte 10-14 % (max. 17 %) De NIRS ijklijnen voor silage-sorghum zijn nog in ontwikkeling. Oogsten bij een droge stofgehalte van > 28 %. Sorghum wordt op dezelfde manier gehakseld en ingekuild als snijmais. Klik hier voor informatie over het bepalen van het oogstmoment.

Waarom investeert DSV in de veredeling van sorghum:

 • Efficiënte benutting van water en nutriënten
 • C4 gewas met enorme opbrengstpotentie
 • Hoger eiwit gehalte dan snijmais
 • Wortelstructuur verbetert de bodem
 • Minder gevoelig voor ziekten en plagen dan snijmais

Nutri Honey
Zaaiadvies 10 kg/hectare (30 planten/m2)
Optimale uitzaaitijdhalf mei (bodemtemperatuur tussen 12 en 14 graden)
GewasbeschermingMomenteel is maar 1 middel toegestaan in sorghum, vraag uw adviseur om advies
Opbrengst en voederwaarde10-30 ton droge stof/ha
OogsttijdstipDroge stofgehalte >28% (oktober)

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.