Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

Nutri Honey - Robuust ruwvoer

Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

Hoge opbrengst, erg veel suiker en rijk aan structuur.

Nutri Honey is een hybride van Sorghum biocolor x Sorghum sudanense.

Het is een type dat 2-3 meter hoog wordt en kan worden gehakseld en ingekuild als snijmais. De opbrengstpotentie is hoog, 10 tot wel 20 ton drogestof per hectare, ook onder droge of extreme omstandigheden.

  • Levert smakelijk en structuurrijk ruwvoer
  • Heeft weinig water nodig
  • Goed voor bodemstructuur

Per 2 maart 2018 staat sorghum als een apart gewas vermeld met code 3519. Dan geldt sorghum in hoofdteelt als een 3e gewas naast gras en mais. Controleer altijd de Tabel Gewascodes voor de status van dit gewas.

Waarom investeert DSV in de veredeling van sorghum:

  • Efficiënte benutting van water en nutriënten
  • C4 gewas met enorme opbrengstpotentie
  • Hoger eiwit gehalte dan snijmais
  • Wortelstructuur verbetert de bodem
  • Minder gevoelig voor ziekten en plagen dan snijmais

Nutri Honey
Zaaiadvies 10 kg/hectare (30 planten/m2)
Optimale uitzaaitijdhalf mei (bodemtemperatuur tussen 12 en 14 graden)
GewasbeschermingEr zijn enkele middelen toegelaten, zie de Teelthandleiding sorghum. Vraag uw GBM-adviseur om advies.
Opbrengst en voederwaarde10-20 ton droge stof/ha
OogsttijdstipDroge stofgehalte 28% - 32% (oktober)

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.