Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

Nutri Honey

Sorghum bicolor x Sorghum Sudanese

Innovatief alternatief voor snijmais

De hoge opbrengst onder droge of extreme omstandigheden, de relatief eenvoudige teelt en het gunstige effect op de bodem brengen deze exoot bij de praktijk in beeld. Er zijn veel types sorghum. Nutri Honey is een hybride van Sorghum biocolor x Sorghum sudanense. Het is een type dat 2-3 meter hoog wordt en kan worden gehakseld en ingekuild.
De huidige generatie van het tropische gewas sorghum is vrij koudegevoelig en wordt gezaaid vanaf 15 mei of bij een bodemtemperatuur van 12-14 graden. Bij tijdige zaai rijpt Nutri Honey in oktober af.
Check altijd de Tabel Gewascodes voor de status van dit gewas. Per 2 maart 2018 staat sorghum als een apart gewas vermeld met code 3519. Dan geldt sorghum in hoofdteelt als een 3e gewas naast gras en mais.

Teelthandleiding

 • Zaaiadvies: 10 kg/hectare(30 planten/m2). Het zaadje van sorghum is veel kleiner dan bij mais. Qua formaat ligt het dicht bij pillenzaad van bieten. Ons advies is dan ook om dit zaad te zaaien met een bietenzaadmachine, waarbij het zaad in de rij op 6-7 cm moet komen te liggen. De rijafstand is 50 cm, aanvullend schoffelen is mogelijk.
  Een andere mogelijkheid is natuurlijk volvelds zaaien met een nokkenraadmachine. Schoffelen kan dan niet, eventueel wel eggen.
 • Bemesting: Sorghum heeft een goede stikstof efficiëntie: 1 ste gift van 50-70 kg is voldoende. Daarna een tweede gift van 50kg. De stikstof kan ook worden gegeven in de vorm van drijfmest. Teveel stikstof kan leiden tot legering. 60-80 kg P2O5/ha;120-150 kg K2O; voldoende kalium is belangrijk voor een goede ontwikkeling van een stevige stengel.
 • Gewasbescherming: Een onkruidvrij perceel heeft de voorkeur, sorghum heeft een trage beginontwikkeling. Momenteel is alleen het middel Callisto toegelaten in sorghum, (dosering 0,75 - 1,0 ltr per ha) maar kan bij verkeerde toepassing ook schade in sorghum veroorzaken.
 • Opbrengst sorghumsilage: 10-30 ton droge stof/ha. De energiewaarde van sorghum is lager dan bij snijmais. Sorghum bevat weinig zetmeel en meer suiker. De eiwit en structuurwaarde ligt hoger. Ruweiwitgehalte 10-14 % (max. 17 %) De NIRS ijklijnen voor silage-sorghum zijn nog in ontwikkeling. Oogsten bij een droge stofgehalte van > 28 %. Sorghum wordt op dezelfde manier gehakseld en ingekuild als snijmais. Klik hier voor informatie over het bepalen van het oogstmoment.

Waarom investeert DSV in de veredeling van sorghum:

 • Efficiënte benutting van water en nutriënten
 • C4 gewas met enorme opbrengstpotentie
 • Hoger eiwit gehalte dan snijmais
 • Wortelstructuur verbetert de bodem
 • Minder gevoelig voor ziekten en plagen dan snijmais

Nutri Honey
Zaaiadvies 10 kg/hectare (30 planten/m2)
Optimale uitzaaitijdhalf mei (bodemtemperatuur tussen 12 en 14 graden)
GewasbeschermingMomenteel is maar 1 middel toegestaan in sorghum, vraag uw adviseur om advies
Opbrengst en voederwaarde10-30 ton droge stof/ha
OogsttijdstipDroge stofgehalte >28% (oktober)